9 Mayıs 2015 Cumartesi

KAÇIRILAN KİTAP İNCİL'İ BARNABA


TEFEKKÜR
 
Dursen Özalemdar
 
KAÇIRILAN KİTAP İNCİL-İ BARNABA (2)

    

Batı dünyasının Asr-ı Saadet münafıklarına has olan bir inat ve gayretle bu İncili yok etmeye çalışması, gerçekten son derece ibret vericidir.

Barnaba İncil'i tahrif edilmiş olmasına rağmen, hakikatlerin bir kısmını muhafaza etmektedir.

Yazımızın bundan sonraki bölümlerini, Barnaba İncil'inden aynen alınan paragraflarla sürdürüyor ve Peygamber (A.S.M) Efendimizin hakkaniyetini, bir de bu eserden dinliyoruz.

Kitabın 44. sayfasında Hz. İsa (A.S) kendisinden sonra gelecek olan peygamberi havarilerine şöyle tarif etmektedir.

"Size söylüyorum, Allah'ın Resülü bütün mahlukata rahmettir. O, ahlayışlı ve tesellici,hikmetli ve kudretli, Allah aşkı ve korkusuyla dolu, dakik ve yumuşak ruhludur.  Rahmet ve yardımseverlik ruhu ile, adalet ve acıma hissi ile, nezaket ve sabır ruhu ile hareket eder. Cenab-ı Hak bütün yaratıklarına verdiğinin üç katını ona vermiştir. O, bu dünyaya geldiğinde saadet devridir. Buna inanınız. Bütün Peygamberlerin, Allah'ın onlara verdiği nübüvvet gözü ile gördügü gibi, ben de onu gördüm. O'nu görünce ruhum teselli ile doldu. "Ey Muhammed, Allah seninle beraber olsun ve beni senin ayakkabının bağı olmak şerefi ile şereflendirsin. Eğer ben bu muradıma erersem, Allah'ın mübarek bir kulu ve büyük bir peygamberi olacağım. ve Hz. İsa(A.S.) bunu söyledikten sonra Allah'a şükretti.

Hz.Peygamberden çok önceleri ona "Ey Muhammed" diye hitap ederek Peygamberliğini tasdik ile haber veren Hz.İsa (A.S.)ve Barnaba İncili O'nun en büyük peygamber olduğunun inkâr edilmez bir delilidir.

Yine aynı eserde Hz.İsa (A.S.)bir kadının "beklenen mesih sen değilmisin"sorusuna, şu cevabı vermektedir. -Ben yalnız İsrailoğullarına gönderilmiş bir kurtarıcı bir peygamberim.Lâkin benden sonra Allah tarafından bütün âleme Muhammed adında bir resûl gönderilecektir. (İncil'i Barnaba fasıl 96.cümle 8) demiştir. Barnaba İncili'nde, ne Hz.İSA (A.S.)ın ilâhlığından söz edilmekte, ne de onun çarmıha gerildiğinden bahsedilmemektedir.

Yine Barnaba İncili'nde Hz.İsa (A.S.)"Ben bütün yeryüzündeki kabilelerin beklediği mesih değilim" (İncil'i Barnaba fasıl 96. cümle 12) demiştir.

Yine Hz. İsa (A.S.9 Peygamber (S.A.V.) Efendimizin bizzat mübaret ismini söyleyerek "Hz.Muhammed (S.A.V.) Arap yarımadasında zuhur edecek. Putları ve putlara tapanları te'dip edecektir." (İncil'i Barnaba fasıl 163. cümle 7 ) demektedir.

-"Ey muallim, dünyaya geleceğinden bahsettiğiniz o zat kimdir ? sualine, Hz.İsa (A.S.)  Muhammed Resulullah tır" (Yuhanna İncili XVI 13) cevabını vermiştir.

"Bununla beraber ben size hakikatı söylüyorum. Benim gitmem sizin için hayırlıdır. Çünkü gitmezsem tesellici size gelmez." (Yuhanna İncil'i  XVI  13)

Tahrif edilmiş, yâni kasıtlı olarak değiştirilmiş olan İncillerden ve Yuhanna İncilinden  alınan yukarıdaki ifadeler, bu mukaddes kitabın tahrif edilmeden önce Peygamber (A.S.M.) Efendimize ait delillerle dolu olduğunu isbat etmektedir. Evet Peygamberimizin (S.A.V.) hakkaniyetine bazen ay, bazen güneş şahadet etmiş, bazen ise taşlar ve ağaçlar delil olmuştur. Elbette Kur'an'ın haricindeki mukaddes kitaplar da O Zat'tan
(S.A.V.) bahsedecek ve bu gerçeği göstermek istemeyen  Kafir ve münafıklar, ne kadar tahrif ederlerse etsinler, o muhteşem hakikatleri gizleyemeyeceklerdir.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder