10 Mayıs 2015 Pazar

Kaçırılan Kitap- BARNABA İİNCİLİ -l-


TEFEKKÜR
Dursen Özalemdar

KAÇIRILAN KİTAP- BARNABA İNCİL'i   (1)                                          

Hırıstıyan alemindeki tarihsel İncil Spekilasyonu İKİ BİN yıldır devam ediyor. Asrımızı ilgilendirilen,  ABD. de askeri ateşe olarak görev yapan Pakistanlı General Abdurrahim'in . Amerika Kongresi Kütüphanesindeki BARNABA İncil'inin orijinallerinden gizlice çektiği mikrofilm'leri Pakistan’a kaçırarak, BEGUM AİSHA BAWANY VAKFI tarafından tercüme edilip kitap haline getirilerek İslâm âlemine 30 yılı aşkın bir zamandır duyruldu.

Bu konuda, gerek ülkemizde gerekse uluslar arası hareketlenmelerde, birçok olaylar cereyan etti. Kitapçı raflarında görülen Türkçe metinli BARNABA İNCİL'leri raflardan yok oldu. Ergenekon davalarına kadar giren sırlı işler ortaya çıktı. Davinci Şifresi ŞAŞIRTMACA kıtapları gibi kitaplar basıldı. kafalar karıştırılarak gözden kaçırıldı. Apokrifal-Barbanas'ın Sırrı-Gençliğin İmanını sorularla çaldılar gibi, kitaplarda konu ile ilgili anlatılar sayfalara döküldü.

İran Devlet yetkilileri, Barnabas İncili ile Hıristiyanlığın İFLAS edeceğini açıkladı. Ama biz de. . . 1983 yılında Mütevazi bir yayın olan ZAFER dergisinin "GERÇEĞE DOĞRU" ek Dergisinin 16 ve 19 sayfalarında yer alan konu ile ilgili Doç.Dr.M.Said Başaran tarafından kaleme alınan yazının bir daha tekrarının Uluslar arası bir izlenimde olan Bloğ sayfamda yayınlamayı bir görev bildim.
                                                      gazete fotografları 1208.jpg     gazete fotografları 1209.jpg

KAÇIRILAN KİTAP - İNCİL’İ BARNABA

Hz.İsa (A.S.) dan 300 yıl sonra İznik'te toplanan bir heyet, bazı İncillerle birlikte Barnaba İncil’ i'nin okunmasını da yasaklamakta ve özellikle bu İncil'i okuyanların şiddetle cezalandırılacağını ilân edilmekteydi. Acaba son derece müteassıp olan bir toplumda, İncil'in okunmasını neden yasaklanıyordu? ve üzerinde özellikle durulan Barnaba İncil i' nden bu kadar çekinilmesinin sebebi neydi ?

HIRISTIYAN dünyasının taassup bulutlarıyla gölgelendiği kara günlerde, her gücün üstünde kabul edilen ruhban sınıfı, mukaddes kitap İncil'i tahrif etmek için adeta büyük bir yarış
halindedir.

Her önüne gelen ayrı bir İncil yazmakta ve mukaddes kitap, şahsi fikirlere göre değişmektedir. Sayısı yüzleri bulan ve birbirinden farklı olan İncillere, her geçen gün bir yenisi katılır. Fakat, yazarının adı ile zikredilen bu İncillere her geçen gün bir yenisi katılır. Fakat yazarının adı ile zikredilen bu İncillerin sayısı o kadar çoğalır ki, tedbir almak kaçınılmaz hâle gelir. ve İznik'te toplanan bir heyet, uzun süren bir çalışma sonucunda o ana kadar yazılmış bulunan 396 sının okunmasını yasaklar.

Ancak bu İncillerden bir tanesi üzerinde özellikle durulur ve bunu okuyanların şiddetle cezalandırılıcağı ilân edilir.

M.S. 492 yılında, Papa olan 1. Celasyüs tarafından da yasaklanan bu İncil Havarilerin en eski talebelerinden biri olan Barnaba'ya aittir ve diğer İncillerde bulunmayan bir özelliğe sahip olduğu için yasaklar listesine alınmıştır.

Yasaklanan İnciller, büyük bir hızla toplattırılır. Bir kısmı ise, çok ağır olan cezalardan korkan halk tarafından imha edilir.

Ancak, bu arada dindar bir papaz, her şeyi göze alarak Barnaba İncil lerinden bir tanesini kaçırmaya muvaffak olur. Bu İncil daha sonra Viyana'daki İmparatorluk Kütüphanesi'ne ulaştırılarak İngilizceye çevrilir.

Fakat Kilise, Barnaba İncili'nin izini tekrar bulmuştur. Bir hafta içinde bu İncil'in bütün nüshaları, imha edilmek üzere toplatılır. Ancak kilisenin bütün gayretleri boşa gidecektir. Çünkü İncil imha edilirken 2 tanesi tekrar kaçırılır. Bunlardan biri Britanya Müzesi'ne , diğeri ise, Amerikan Kongresi Kütüphanesine gönderilir.

İnciller, gönderildikleri yerlerde her nedense askeri sır gibi büyük bir titizlikle saklanarak halka kapalı tutulur.

Bu sırrın ortaya çıkarılması ise, bir Müslüman General'e nasip olacaktır. Amerika Birleşik Devletleri'nde askeri ateşe olarak görev yapan Pakistanlı General Abdurrahim, bu İncil'in mikrofilmlerini gizlice çekerek Pakistan'a kaçırmaya muvaffak olur.

Mikrofilmler daha sonra Pakistan daki Begum Aisha Bawany Vakfı tarafından kitap haline getirilerek İslâm dünyasına kazandırılır.

Mikrofilmler banyo edilince, Barnaba İncili'nin geçirmiş olduğu bu büyük maceranın hikmeti anlaşılır. Çünkü bu İncil, Peygamber (A.S.M.) Efendimizin geleceğini çok öncesinden müjdelemekte ve kâinatın onun için yaratıldığını mübarek ismiyle zikrederek ilân etmektedir.


Devam edecek.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder