4 Nisan 2016 Pazartesi

ZEYTİN ve İNCİR MUCİZESİ

TEFEKKÜR
Dursen Özalemdar

ZEYTİN ve İNCİR MUCİZESİ

ATAİZTLERE İTHAF OLUNUR.

İslam dininin ve onun Peygamberi Hz.Muhammed Sallalluhu Vesselem’in en büyük MUCİZELERİNDEN biri olan KUR’an-ı KERİM , başlı başına bir MUCİZEDİR. Yahudilerin TEVRAT’I, Hırıstiyanların İNCİL’ tahrif ederek, YAZ BOZ TAHTASI haline getirmelerine rağmen, KUR’AN-I KERİM ’in 1435 senedir TEK HARFİNİN dahi oynatılmadan, VAHİ ile geldiği şekli ile, AYNEN durması ve ALLAH’ın vaadi ile ,KIYAMETE KADAR KORUNMASI ‘nın başlı,başına MUCİZE olduğudur.

kasem olsun o tîne ve o zeytune,
tîn'e ve zeytun'a,
incir ve zeytine and olsun,
incire, zeytine,
andolsun tin'e ve zeytûn'e. ve sina dağına. 
incir ve zeytin hakkı için! 
andolsun; incire ve zeytine, 


KONU İLE İLGİLİ HABER METNİ ;

Japon Bilim adamları “İncir ve Zeytin” lafzının araştırmaları konusundaki ölçüyü vermesi,  Kur'anda belli bir sayıda geçerek aradıklarını buldurması üzerine Müslüman oldular. Japonyalı bir araştırma grubu, kendilerinin şu anda elde ettikleri araştırmaların sonucunu Kur’an-ı Kerim’in  1435 yıl evvel  beyan ettiğini öğrenince Müslüman oldular.
3 NİSAN  2016 034.jpg
Japonyalı grubun Müslüman olma hikayesi bir protein maddesini araştırmayla başladı. Bu madde çok az miktarda insan ve hayvanların beyninde salgılanmakta ve kükürtle dolu olarak salgılanan bu madde demir ve fosforla karışabilme özelliğine sahip..İnsan bedeni için büyük önem taşıyan bu madde, nispi kolesterol düşmesine neden olmakta ve aynı şekilde kalbi güçlendirmek ve nefes kontrolü için fayda vermektedir.
İnsanda 15 yaşından sonra salgılanmaya başlayan bu madde 35 yaşına kadar artmakta ve 60 yaşında ise azalmaktadır. Bu nedenle bu madde insan bedeninde kolay elde edilebilecek bir madde değildir. Ayrıca bu madde hayvanlarda daha az bulunmaktadır.
 Japonyalı bu grup bitkiler arasında, yaşlılık nedenlerini azaltan bu madde hakkında araştırma yapmaya başladılar ve bu maddeyi Kur’an-ı Kerim’in “et-Tin ve ez-Zeytun” olarak adlandırdığı incir ve zeytinde buldular.   Araştırmalar sonucunda incir veya zeytinin yalnız başına insan sağlığı için yeterli olmadığı doğru olanın ikisinin karıştırılması olduğu ortaya çıktı. Bu Japon bilim adamlarına göre en faydalı yöntem 1 incirle 7 zeytinin tüketilmesiydi.    Daha sonra Arabistan'lı “Taha İbrahim” adındaki bir Doktor, Kur’an-ı Kerim’de zeytin kelimesinin 6 defa sarih bir şekilde ve bir defa da Müminun Suresinde zımni olarak geçtiğini (yani toplam olarak 7 defa oluyor) İncir kelimesinin ise 1 defa zikredildiğini görünce. Kur’an-ı Kerim’den topladığı bütün bilgileri Japonyalı araştırmacı gruba gönderdi. Bu bilim adamları bu bilgilerden emin olduktan sonra İslam dinini kabul edip, Kelime-i Şehadet getirip Müslüman oldular.  
İLMİYLE AMİL OLMAK

3 NİSAN  2016 033.jpgİnsan’ın yaptığı işin hikmet yönünü görerek, amil olması, İnkişafın göstergesidir. Tıp ilmi ile uğraşıp yaratılış hikmetlerini görüp, Allah ( C.C.) ye iltica etmek varken, İnkâriyete giden insanlara insan bile demenin yersiz olduğudur. 7 kişilik Japon araştırma gurubunun inceledikleri konunun Kur’an daki şifreleri duymaları bu konudaki bilgilenmeleri üzerine, araştırmalarındaki hedefe varmış olmaları, bu sonuçla birlikte Müslümanlığı kabul etmeleri, İLİMLERİYLE ÂMİL olabilmek hikmetinin en açık göstergesidir. İslâm dışındakiler, öğrendikleri ilimlerle MÜSLÜMAN olurlarken, Bizdeki bazı CEHLİ MÜREKKEPLERİN ATAİZT (DİNSİZ) olma hikmetinin, tamamen CAHİLİYETE dayalı olduğudur.