16 Şubat 2019 Cumartesi


TEFEKKÜR
Dursen Özalemdar

DIŞTAN Bİ ZE BAKANLAR


Bu şahıs eski ismi ile, CAD STEVENS bir z amanların İngiliz POP MUZİGİNİN en popüler ismi. Müslümanları tanımadan, Kur’an-ı tanımış, İNCELEMİŞ. Kur’andaki EVRENSELLİGİ görerek Müslüman olmuş ve YUSUF İSLAM ismini almış. KUTLU OLSUN. 

Bu da sinema sektöründeki meşhurlardan biri, Jean Claude Van Damme bu da Müslüman olmuş. Daha niceleri var, saymakla bitmiyor. Onlar neyi görüp te İSLAM oluyorlar, Biz neyi göremeyerek Müslümanlığa ÖRNEK olamıyoruz?

Birinci cevap, Kime sorsanız İMANIN nasıl gayet iyi der. Hal ve Harekâtların, ona da iyi der. Der de, dıştan bakanların gözü ile İslam’ı yansıtmayan hal ve hareketlerimiz, aile hayatımız. Yaşantımız, konuşmalarımız, giyimimiz, işlerimiz ve işyerlerimiz, vitrin ve tercihlerimizle Yusuf İslam’ın da deyimi ile İslam’ı yansıtamıyoruz. TAKLİDİ İMAN üzerindeki yanıltılmaların, Dış güçlerin Türk milleti üzerindeki operasyonlarından biri olan, DİNSİZLEŞTİRME oyununu dile getiren, 1920 lerin YAHUDİ asıllı İngiliz Hariciye Bakanı LORD CURSON’ un beyanı ile milletimize uygulanan baskılar, Bir kısmı insanımızı DİNSİZ bir kısmını İMANSIZ, bir kısmını da TAKLİDİ İMANLI yapmıştır. Bu çarpıklık HİLAFETİN YOK edildiği, Hiristiyanlarda Korunan PAPALIK ‘a rağmen, MÜSLÜMANLARIN BASSIZ yapılmasının KUR’ANIN BİR VE BERABER OLAN emrini YOK ETMİŞTİR.
Bu ahval içinde kendini Müslüman gören insan ve İdarecilerin üstlerine yüklenen mesuliyetin çok ağır oldugudur.
Değişen DEVERAN içinde, Rol alan insanların her halleri ile büyük bir İMTİHANA tabi oldukları bilincinde olma mecburiyetleridir. Her hali ile imtihan olan insan, Yetki, etki ve icraat olarak kayıt altına alındığı, MESUL OLDUGU ve HESABA ÇEKİLECEĞİ BİLİNCİ NDE OLMA MECBURİYETİDİR.


4 Nisan 2016 Pazartesi

ZEYTİN ve İNCİR MUCİZESİ

TEFEKKÜR
Dursen Özalemdar

ZEYTİN ve İNCİR MUCİZESİ

ATAİZTLERE İTHAF OLUNUR.

İslam dininin ve onun Peygamberi Hz.Muhammed Sallalluhu Vesselem’in en büyük MUCİZELERİNDEN biri olan KUR’an-ı KERİM , başlı başına bir MUCİZEDİR. Yahudilerin TEVRAT’I, Hırıstiyanların İNCİL’ tahrif ederek, YAZ BOZ TAHTASI haline getirmelerine rağmen, KUR’AN-I KERİM ’in 1435 senedir TEK HARFİNİN dahi oynatılmadan, VAHİ ile geldiği şekli ile, AYNEN durması ve ALLAH’ın vaadi ile ,KIYAMETE KADAR KORUNMASI ‘nın başlı,başına MUCİZE olduğudur.

kasem olsun o tîne ve o zeytune,
tîn'e ve zeytun'a,
incir ve zeytine and olsun,
incire, zeytine,
andolsun tin'e ve zeytûn'e. ve sina dağına. 
incir ve zeytin hakkı için! 
andolsun; incire ve zeytine, 


KONU İLE İLGİLİ HABER METNİ ;

Japon Bilim adamları “İncir ve Zeytin” lafzının araştırmaları konusundaki ölçüyü vermesi,  Kur'anda belli bir sayıda geçerek aradıklarını buldurması üzerine Müslüman oldular. Japonyalı bir araştırma grubu, kendilerinin şu anda elde ettikleri araştırmaların sonucunu Kur’an-ı Kerim’in  1435 yıl evvel  beyan ettiğini öğrenince Müslüman oldular.
3 NİSAN  2016 034.jpg
Japonyalı grubun Müslüman olma hikayesi bir protein maddesini araştırmayla başladı. Bu madde çok az miktarda insan ve hayvanların beyninde salgılanmakta ve kükürtle dolu olarak salgılanan bu madde demir ve fosforla karışabilme özelliğine sahip..İnsan bedeni için büyük önem taşıyan bu madde, nispi kolesterol düşmesine neden olmakta ve aynı şekilde kalbi güçlendirmek ve nefes kontrolü için fayda vermektedir.
İnsanda 15 yaşından sonra salgılanmaya başlayan bu madde 35 yaşına kadar artmakta ve 60 yaşında ise azalmaktadır. Bu nedenle bu madde insan bedeninde kolay elde edilebilecek bir madde değildir. Ayrıca bu madde hayvanlarda daha az bulunmaktadır.
 Japonyalı bu grup bitkiler arasında, yaşlılık nedenlerini azaltan bu madde hakkında araştırma yapmaya başladılar ve bu maddeyi Kur’an-ı Kerim’in “et-Tin ve ez-Zeytun” olarak adlandırdığı incir ve zeytinde buldular.   Araştırmalar sonucunda incir veya zeytinin yalnız başına insan sağlığı için yeterli olmadığı doğru olanın ikisinin karıştırılması olduğu ortaya çıktı. Bu Japon bilim adamlarına göre en faydalı yöntem 1 incirle 7 zeytinin tüketilmesiydi.    Daha sonra Arabistan'lı “Taha İbrahim” adındaki bir Doktor, Kur’an-ı Kerim’de zeytin kelimesinin 6 defa sarih bir şekilde ve bir defa da Müminun Suresinde zımni olarak geçtiğini (yani toplam olarak 7 defa oluyor) İncir kelimesinin ise 1 defa zikredildiğini görünce. Kur’an-ı Kerim’den topladığı bütün bilgileri Japonyalı araştırmacı gruba gönderdi. Bu bilim adamları bu bilgilerden emin olduktan sonra İslam dinini kabul edip, Kelime-i Şehadet getirip Müslüman oldular.  
İLMİYLE AMİL OLMAK

3 NİSAN  2016 033.jpgİnsan’ın yaptığı işin hikmet yönünü görerek, amil olması, İnkişafın göstergesidir. Tıp ilmi ile uğraşıp yaratılış hikmetlerini görüp, Allah ( C.C.) ye iltica etmek varken, İnkâriyete giden insanlara insan bile demenin yersiz olduğudur. 7 kişilik Japon araştırma gurubunun inceledikleri konunun Kur’an daki şifreleri duymaları bu konudaki bilgilenmeleri üzerine, araştırmalarındaki hedefe varmış olmaları, bu sonuçla birlikte Müslümanlığı kabul etmeleri, İLİMLERİYLE ÂMİL olabilmek hikmetinin en açık göstergesidir. İslâm dışındakiler, öğrendikleri ilimlerle MÜSLÜMAN olurlarken, Bizdeki bazı CEHLİ MÜREKKEPLERİN ATAİZT (DİNSİZ) olma hikmetinin, tamamen CAHİLİYETE dayalı olduğudur.
 

3 Mart 2016 Perşembe

BİZDEKİ SİSTEM

iktibas 021.jpg

TEFEKKÜR
Dursen Özalemdar

BİZDEKİ SİSTEM

Dogru insan aklı, tercihlerini yaparken, en iyi,en güzel olanı tercih ederek kendini ispatlar. Kemal Atatürk’ün, bir milletin geçmişini silerek yeniden her konuda yapılanmadaki,”MUASSIR DEVLETLERİ” örnek almaktaki gösterdiği hedef, HUKUKUMUZDA
MEDENİ KANUN. TİCARET KANUNU. CEZA KANUNU gibi temel yasaları örnek bir devletten değil de; Ugur Mumcu’nun Alman,İtalyan,Fransız hukukları ile yöneltilip,İslâm hukukuna göre gömülen” bir yönetim modeliniN alındığını tarif ediyordu. Üst hukuk olarak ANAYASA nın, 4 temel madde dışında, Her gelen iradenin kendine has maddeler ilave ederek, ilk yapılanmayı DEFAATÇE ihlal edilmesi, Yıllardır şikayetlere konu olan , 1980 DARBE MECLİSLERİNİN yapılandırdığı şekil le bu güne dek gelmiştir.

Halk deyimlerinden “ÇOK MAL HARAMSIZ, ÇÖZ SÖZ DE YALANSIZ OLMAZ” vecizesi gibi, İçtihatlara yığılmış bir hukuk sisteminin, ortaya çıkardığı tabloların kimi memnun ettiği sorusudur.
Güncel olan AYM kararları hakkında, İstanbul Barosu Başkanının yazılı açıklaması görev sıralamasına göre yapılması gereken bir iş iken, Bu işlere taraftan veya muhalif olanların kimler olduğu konusudur. KOCASAKAL, 25000 üyeye rağmen, 5000 kusur reyle seçtirilen bir başkandır. 31 milyon insanı katili olarak bilinen Eski Rus lideri STALİN i savunmuş olan, AKP yerine Askeri darbeyi tercih ederim diyen. Eski Yargıtay üyesi, Hamdi Yaver’in. Dinlemeye takılan telefon görüşmesinde. Kocasakal’ın THKO (Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu) üyesi oldugu, darbeleri savunduğu tespiti.  Bu işlerin önüne geçirilen ÜST AKIL ların, DEVRİMCİLİK  başlığı altında isimlendirmeleri nin manasını, İstanbul Barosu Seçimlerinde PKK lehine atılan  KÜRT’ce sloganlarla görmüş bulunmaktayız.

ORGANİZE bir yapılanma ile karşı karşıya olan HÜKÜMETİMİZİN, Halk’ın çoğunluk İRADESİNE rağmen, bu tip azınlıkların mahalle baskısı altında tutulmasının ne derece HAK ve HUKUKA uygunlugunun tartışma konusu olmasıdır.
 Gizli bir elin, ülkemizin DÜZEN ve NİZAMINI, KALKINMA VE ZENGİNLEŞMESİNİ, GÜÇLENMESİNİ İSTEMİYEREK, bu işleri tezgâhladığı kanaati ortada iken. Bu işlerde RÖL ALAN AKTÖRLERİN, utanmayan yüzleri, Hicap duymayan varlıkları ile, ÜLKENİN KAYMAK TABAKISINI TEŞKİL etme mantıksızlığı varlığının CHP ile bağlantısıdır.

Milletimizin DİN ve İMANINA KAST ETMİŞ CHP nin, tarihsel uygulamalarının bu tür insan tiplerini ortaya çıkarmıştır. Kendi ve yandaşlarından başka kimseye faydası olmayan bu insan tiplerinin, ÇIKAR ve MENFAATLERİ olmadığı bir yerde olmamaları, El açan bir muhtaca “ALLAH VERSİN” temennisinden öte bir şey yapmadıklarıdır. CHP nin başının bu işlerin başı olarak, Suriye’ KATLİAMINDAN KAÇANLARA AÇILAN KAPILAR İÇİN, karşı çıkışı aynı mantığın ve gayri insani kişilik görüntüsüdür.

Bu HAK ve BATIL’ın ana karakterdeki AYRIMIDIR. Ne isimde olursa olsun, Neticede KÖTÜLÜKTE BİRLİK olanların, Dinimizde BATIL olarak adlandırılması, HAK ve DOĞRUDAN yana olma FAZİLETİ ile aynı kefeye konulamayacağıdır. Kendilerini Demokratik devletler olarak tanımlayan, mayaları bozuk, devletler ile, Komünistlik te ön safta duran Rusya’nın, aynı adaletsizlik ve Haksızlık üzerinde, geçmiş ve bu günkü konumu BATIL lar arasındaki yer aldığını göstermektedir. HAK GELDİ- BATIL ZAİL OLDU gerçeği ile yüzleşmesini yaşadığımız bu günler, HAK’ kın GALİBİYETİ İLE GÜNEŞ GİBİ GÖRÜLECEKTİR.


SULTAN FATİH’ ve 2 ABDULHAMİD HAN’ın VASİYETLERİ ve BEDDUALARINA MUCİP OLAN İŞLERİN DÜZELTİLMESİ İLE, TÜRK MİLLETİ HAK’TAN YANA OLAN KITASAL YAPILANMADAKİ ÖNDER ve BEYİN OLMA GÖREVİ İLE ŞEREFLENECEKTİR. 

25 Şubat 2016 Perşembe

HOCALI ERMENİ KATLİAMLARI 24 YIL

TEFEKKÜR  -

Dursen Özalemdar 
             
HOCALI

ERMENİ KATLİAMLARI  24.YIL


İnsanlık, Tarihi ve tarihi, İbret alınması gereken olaylarla doludur. Geçmişini bilmeyen milletlerin, gelecekleri olmayacağı hakikati her zaman önümüzdedir. 40 yıla yakın bir zamandar ülkemizde yoğun bir şekilde ortaya çıkartılan PKK TERÖRİZMİ nin , UYUŞTURUCU, KADIN TİCARETİ-HER TÜRLÜ KAÇAKÇILIK-SİLAH KAÇAKÇILIĞI-SUİKAST-SABOTAJ –MASUM İNSANLARI ÖLDÜRME-KÜRT HALKLARI ÜZERİNE BASKI VE KATLİAM – BÖLGENİN KALKINMASINI ENGELLEMEK, olarak görülmektedir.
Kökeninde ERMENi kimlikli kişilerin ÖNDERLİGİ nde oldugu görülen bu olaylar, Bir kandırmaca ile KÜRT haraketi olarak sunulmakta. Kardeş, Kürt halklarımız kandırılmaktadır. 


 1915 te, ERMENİ’ lerce  2 milyon MÜSLÜMAN’ın vahşi şekillerde öldürülmesinden, 1973-1984 yıllarında ERMENİLERCE katledilen 41 DİPLOMATIMIZDAN, yaralanan 100  lerce vatandaşımıza. 30 yılı aşkındır, Kürt kimliğindeki ERMENİ PKK. lıların katlettiği 30 bini aşkın vatandaşlarımızla ortada dır.

Kardeş AZERBEYCAN’ın KARABAĞ bölgesindeki katliamlardan, 26.02.1992 de, HOCALI’ DA, 981 Azeri Türkü’nün KATLEDİLİŞİ 56 HAMİLE KADININ KARINLARININ YARILARAK ÖLDÜRÜLMESİ vahşeti karşısında sessiz duran KANI BOZUKLARIN seslerinin başka türlü çıktığıdır.


İŞTE HOCALI KATLİAMI. .

“Elleri bir ağaca arkadan bağlanan hamile bir kadının başına dikilmiş olan Ermeni, YAZI TURA atıyordu. Bu kanlı kumarı 100 yıl evvel Osmanlı topraklarında, Kars’ta, Ağrı’da, Van’da, Erzurum’da da ataları oynamıştı. Onlardan duymuşlardı. Karnı burnunda çaresiz bir Azeri kadının doğumu oldukça yakın görünüyordu. Çaresiz kadın’da bir yaprak gibi titriyordu. Elbiseleri yırtılmış, Şubat soğuğunda ayakları çıplaktı. Ermenilerin iri kıyımlı olanı elindeki AK-47 model Rus yapımı Otomatik tüfeğin namlusuna monte edilen seyyar kasaturayı çıkarırken, diğer Ermeni, elindeki demir parayı havaya attı.  (Kız-mı, oğlan-mı) - Kız. Bu cevabı üzerine, oğlan diyerek bahse giren Ermeni, elindeki kasatura ile hamile kadının karnını bir hamle ile yarıp çocuğu çıkarttı. Kan bürümüş gözleri, bebeğin kasıklarına kilitlendi.  (sen kazandın yoldaş)  Ben kazandım ama bu bebek nasıl beslenecek. Annesi besleyecek elbette. Bunun üzerine daha kısa boylu olan Ermeni, bir hamlede kasaturaya geçirdiği bebeği annesinin göğsüne yapıştırır. Çocuğa meme ver. . . 

Aynı dakikalarda Hocalı nın başka bir semtinde tek kale futbol maçı hazırlığı vardı. İki kesik Azeri kadın BAŞINI kale direği yapmışlar. Top arayışına girmişlerdi. Başı traslı bir çocuk getirdiklerinde, Ermeni çeteci sevinçle bağırdı. (Bu hem saçsız hem de küçük, iyi yuvarlanır. Aynı anda çocuğun gövdesi bir tarafa, başı da orta yere düşmüştü. Ermeniler zafer naraları atarak, kanlı postalları ile kesik çocuk başına vurarak, kanlı kadın başları ile işaretlenmiş kaleye gol atmaya çalışıyorlardı.

Bu olay bundan tam yirmi dört yıl evvel, yaşandı. Rus ve Ermeni işbirliği ile gerçekleştirilen Hocalı katliamından, HABERİNİZ VAR mı? Türk’e ZEHİR KAN diyen HRANT’ DİNK için,”HEPİMİZ HIRANT’ız ERMENİYİZ diye Ülkemiz caddelerinde yürüyüş düzenleme ve haykırma cesareti gösterenlerin,  Müslüman TÜRK’lerin katledilişlerine, gizlendikleri inlerinde kıs kıs gülerek, Hrant gibi FIRAT ismi alarak, PKK eylemleri içinde bulunmaları bizden olmadıklarının açık belgesi değil mi?


Bu gün güneydoğuda, dünü bilmeyen bir nesil ‘in, PKK – ERMENİ işbirliği içine girerek VATANA İHANET etmeleri, Meclis içine kadar girebilmeleri, Bu milletten maaş almalarının izahının olmadığıdır. BU TABLOLAR tarihi anlatılmayan bir milletin KARA SAYFALARIDIR. . . 

21 Şubat 2016 Pazar

iİLİM KENDİN BİLMEKTİR

TEFEKKÜR
Dursen Özalemdar

İLİM KENDİN BİLMEKTİR 

Hayvanlar alemine baktığımızda, Her hangi bir eğitim, öğretim ve bilgi veren görünürde olmamasına rağmen, hayatlarındaki bilinçlilik, hayat şartlarına olan uyumlulukları, giyim, kuşam, yeme, içme barınma gibi ihtiyaçların. ortak şartlar içinde noksansız olarak karşılanması gerçeğini bize göstermektedir. İki yumurta, birisi tavuk, diğeri ördek. Her iki yumurtadan çıkan civcivlerin , birinin (ördeğin) suya koşarken, diğerinin (tavugun) civcivinin sudan kaçışı düşünenlere birçok şeyler anlatmıyor mu. Göçmen kuşların binlerce kilometrelik mevsimlik kıtalar arası uçuşları, Denizlerdeki balıkların, Okyanusları aşarak yavru yapacakları denizlere ulaşmaları, Pusulasız, haritasız bu seyahatları, insan akıl ve iradesinin üstündeki görünürlüğü, onları sevk ve idare eden büyük bir gücü , yaratıcıyı göstermiyor mu.

Mevlana'nın;
Allah’ (C.C) ‘I bilmeye ne hacet kure’i alem ile
İspatına yetiyor, yarattığı tek zerre bile…

Deyişinin, bu günkü Mikro bazda, Elektro mikroskoplar ile yapılan incelemelerdeki ZERRELER içinde alemi gören, Gerçek ALİM’in YARATICI mucizelerini ,ilim sahiplerinin gördükleridir.

EŞREF’ül MAHLUKAT (yaratılanların en üstünü) olan İNSAN. Kendine verilen kabiliyet ve Dünyaya gelişindeki hikmet ile, vaat edilen EBEDİ ÂLEM. AHİRET HAYATI ile müjdelenirken. Dünya hayatına, gelişi, kısa bir zaman olan DURUŞU ve EBEDİ HAYATA göçüşünü arasındaki zamanın, İMTİHAN’a tabi olduğu gerçeğini, PEYGAMBERLER ve varisleri EVLİYA, ENBİYA ve ALİMLERİN KUR’an ve SUNNET ‘e bağlı bilgilerle, İnsanlara aktardıklarıdır.

Hayvan cinsinin, otladıkları otlardaki kendilerine yarayan bitkileri seçebilmeleri, zehirli yiyeceklerden uzak durmaları, onlara fitri olarak lüzumlu bilginin verildiğidir. Hastalanan bir hayvanın, kendi derdine deva olacak, bitkiye bulup yemesi, yarasını o bitkiye sürmesi, gören ve bilenler için yüce Yaratıcının onlara verdiği ilmin kırıntılarından biridir.

İnsanlar; Habil, Kabil’den başlayan ŞEYTANA uyma , HAK YOLUNDAN sapma olayı ile,Dünya hayatındaki SIRAT’I MÜSTAKİM ve ŞEYTANİ yolların görüntüsü olmuştur. Hayvanlar FİTRİ olarak kendilerine yaramayan,otları yemezken, Zehirli Zakkum ağacının gölgesinde dahi durmazken, bir kısım insanın, Allah’ın HARAM ilan ettiği, ZARARLI olarak tarif ettiği birçok  işle meşgul olduğu, Yedikleri,içtikleri olurken, Bilgi yönünden, Şeytani yete hizmet eden, Yazar, çizer, sanal basın, film ve TV programları ile haşır neşir olduklarıdır.

Gazete sayfalarında, kimi köşe yazılarında, Rahmaniyetten uzak, Şeytaniyet ve bunu kendilerine hayat sistemi yapmış, inkârcı  ALLAH düşmanı bir kısım insanları, kendilerine REHBER alarak, fikir ürettiğini sananların, Hayvan kadar İDRAK sahibi olamadıkları gerçeğini ortaya koymaktadır.

Yunus Emre’nin ;
İlim ilim bilmektir.
İlim kendin bilmektir.
Sen kendini bilmezsen
Ya  nice okumaktır.
Okumaktan mana ne
Kişi HAKKI bilmektir
Çün okudun bilmezsin
Ha bir kuru emektir….


Okudum …deyipte,Hak (ALLAH) (CC) bulamayan,göremeyen,bilmeyen,gözleri olup GÖRMEYEN, Kulakları olup DUYMAYAN, ların şerrinden  ALLAH (CC) Ümmet’i Muhammed’i korusun,Amin. 

18 Şubat 2016 Perşembe

ATEŞ ÇEMBERİ

TEFEKKÜR

Dursen Özalemdar

ATEŞ ÇEMBERİ

İnsanlık kaderinin çiziminde, en etkili hatlarla yer alan TÜRKİYE, İşini nerede yarım bıraktı ise, Aradan geçen yüz yıla rağmen, aynı noktadan yoluna devam ediyor.
Bazen siz istemezsen izde KADER sizi zorlar. Bu gün ortaya çıkan, istenmeyen gibi görülen olayların, arka planında 100 yıldır UYUTULAN bir TÜRK ve İSLÂM âleminin uyandırıldığının GERÇEĞİ YATMAKTADIR.

KÂFİR Rusya ile MÜNAFIK ABD ve AB İttifakının ortaya çıktığı PKK gerçeğinde, 40 yıldırpkk İLE,  Türkiye üzerinde oynanan oyunların, gelip dayandığı Suriye meselesi ve PKK nın her gün değişen isimlerine rağmen, Terör ün aynı ile bir olduğudur.

Ankara’da, TSK Personelimize yönelik sabotaj olayında olayı, PKK nın yapmış olduğu yolundaki tespitlerin, arka planında, kimler olduğu sorusuna, muhatap aramanın OLANLAR karşısında fazla kafa yormanın lüzumsuz olduğudur. Adres belli ve muhatapları da ortadadır. DISK Genel Kuruluna katılan, Başbakan yardımcısı sayın Numan Kurtulmuş’a “KATİL DEVLET-KATİLLER HESAP VERECEK” bağırtıları ile salonu kargaşaya boğan TERÖRİST’LERİN kendi kimliklerini belirtmiş olmaları. Bu ve benzeri kuruluşların, öteden beri bilinen, TERÖRİSTLERİN, Barınma-iaşe-ibate ve Lojistik destek alma yerleri olma gerçeğiyle birleştiğidir.

Bunların  BURS-MİSAFİRHANE,OTEL ve KONUK evleri ile kimlere hizmet verdikleri, yarım asra yakın bir zamandır, bilinen bir gerçek olduğudur. Bayraklarındaki KIZIL VE SARI YILDIZ, POSTERLERİNDE MARKS-ENGELS-LENİN-MAO-HOŞİ MİNG ve GUE VERA ,KASTRO’nun yer alması, ne denli GAYRİ MİLLİ bir yol’da olduklarının kanıtı olmaktadır.

Kâfir’i anlamanın kolaylığına rağmen, Kendini İSLAM DEVLETİ olarak ilan eden, İRAN’ın MÜSLÜMANLIK İDDALARINA rağmen, Kâfirlerle birlikte ittifak halinde olması, SEN NE BİÇİM MÜSLAMANSIN sorusunu sormamızı gerektirmektedir. Bu bir GEN meselesi, Genetiğe müdahale etmek bizim dahlimiz dışında, Ancak tarihe baktığımızda, HZ. ÖMER (R.A.) iran’ı İslâm Devleti sınırlarına kattığı günden bu güne, İslâm içinde Yahudi Fitnesinden sonra, ikinci sırada yer alan, İRAN FİTNESİNİN aradan geçen 1400 yıla rağmen AYNEN DEVAM ETTİĞİDİR.

TURUVA  ATI başlığı ile evvelce yayınlamış olduğum makalemde, dile getirdiğim. AB kriterleri dahilinde, SUÇLULARA İDAM CEZASININ KALDIRILMASI hükmünün, suçların artmasında TEŞVİK EDİCİ bir faktör olduğu, ERMENİ KATLİAMLARI hakkında söz söylemenin, yazı yazmanın NEFRET SUÇLARI kapsamına alınarak AB Ülkeleri ve ülkemizde de YASAKLILIK altına alınma hikmetinin, Ne tür bir tuzağın içine çekildiğimizin göstergesi olmuştur.

TERÖRİST BAŞI APO, yu, defaatça İDAM CEZASINA ÇARPTIRAN T.C. Kanunları, Bu yolla, Suçluyu ALTIN KAFESE alıp, Bülbül gibi yıllardı BESLİYOR.BAKIM VERİYOR. SEMİZLETİYOR…5 ocak 2016 010.jpg Bunca ihanet ve Cinayetlere rağmen. .İDAM CEZASI NİÇİN GELMİYOR. Adalet yerini bulmuyor. 

7 Şubat 2016 Pazar

bize ne oldu ( 2)

TEFEKKÜR


Dursen Özalemdar

BİZE ne OLDU  (2)

100 yıl içindeki, Türk toplumunun şeklen ve fikren değişimine baktığımızda, bunların kendi kendine olan şeyler olmadığı görürüz. Padişahlıktan, Cumhuriyet sistemine geçişimiz. İNKİLAP adı altındaki zorlamalar ve BATILAŞMA gayretleri, o günden bu yana, bu günkü görüntümüz olarak kendini göstermiştir. Haram olan şeylerin alışkanlıklar haline gelmesi, Giyiniş, davranış larımızın ,Milli ve örfi değerlerimize ters düşmesi, tarih şeridinde kısa bir dönem olan bu kadar az bir  zaman içindeki, medenilik adına yapılan DEFORMASYONUN ,dedelerin,ninelerin torunlarını tanıyamama gibi bir EROZYONA ortaya çıkardığıdır.

Yapılan işler bizim insanlarımıza mal edilse de, daha evveliyatında ortaya çıkan önemli hususları bilmemiz , bizim için ne denmiş, ne yapılmak istenmiş’i bilmemizin faydalı olacağıdır. Fikrimizin GÜNCELLEŞMESİ bakımından önem arz etmektedir.  1884 yılında, İstanbul’umuzdaki Adalarda, FENER PATRİKHANESİ tarafından  açılan İKONOMOS (Papaz okulu)akademisinde ders müfredatı içinde, Türkler’le ilgili okutulan 14 maddelik telkinleri tek tek inceleyelim.
“ 1-Türk’ler ezeli bir düşman olarak Rum’lara tanıtılacaktır.
2-Türk’lerin en küçük hataları büyütülerek, Avrupa’ya duyurulacak ve uygar dünya, Türklere düşman edilecektir.
3-Türkler ekonomik bakımdan çökertilecek, bu amaçla zengin Türkler sakat ticaret yollarına götürülecek, bol faizli krediler açılacak, ağır şartlarla rehin kabul edilecek.
4-Türklerin ahlâk,milliyet,din ve gelenekleri dejenere edilecek. Bu amaçla KÜFÜRLER öğretilecek ve bu küfürlerin Türkler arasında yayılmasına çalışılacaktır. Türkler ZİNAYA ve diğer AHLAKSIZLIKLARA teşvik edilecek, Türk gençleri arasında KABADAYILIK ruhu aşılanacak ,sevgi ve saygı bağlılıkları kırılacak,aralarına ikilik sokulacak, ARGOYA benzer  BİR KÜFÜR dili Türkler arasında yayılarak milli dil ve duygular bozulacak.
Zengin Rum tüccar ve esnafı, Türk hocalara bol hediye ve veresiye vererek onları elde edecek, Hocalar içkiye alıştırılacak, Her türlü uydurma inanışlarla dini inançları saptırılacak onlara, yalan yanlış olaylar anlatılıp, Türk halkı ile hocaların arası açılacak.
5-Türk hükümranlığı baltalanacak, bu iş yavaş yavaş geliştirilip, Bizans yeniden kurulacak.
6-Türk halkı arasında sürekli olarak anlaşmazlık tohumları ekilecek. Ayaklanmalar düzenlenip zamanında aradan çekilerek, Türkler arasında kardeş kanı akıtılacak, Komiteler kurulup,Türk köyleri basılacak.
7-Bir savaş sırasında, Türk halkını sefalete götürecek her yola başvurulacaktır. Türk topraklarındaki en önemli gida maddeleri,halkın elinden hızla ve gizlice toplanıp adalara gönderilecek, buradan komşu ülkelere satılacak. Rum tüccarların ugradığı zarar, milli bankalar tarafından para olarak ödenecek.
8-Doktor ve Eczacı Rumlar, hastaları özellikle kimsesiz hastaları gizlice öldürecek. Kör,Sağır,Sakat edecek, saf dışı bırakmaya çalışacak.
9-Tarım politikasında, Türk çifçisi, ağır faizlerle toprağından mahrum edilecek. Borçların kolayca çoğalması sağlanacak, böylecek  Türklerin ellerindeki toprakları, Rum tüccarlara satmak mecburiyetinde kalacaklardır.
10-Yüksek rütbeli  devlet memurları, RÜŞVET,ZİYAFET ve hatta KADIN İKRAMLARI ile ETNİKİ ETERYA’nın (Rum Komitacıları Cemiyeti) emrine alınacak. Ancak bu işler tamamen okuldan yetişmiş PAPAZLARIN  talimatına ve okulun tayin edeceği kişilerle,bunların vereceği direktiflere göre uygulanacak.
11-Fırsat bulundukça özellikle resmi binalarda yangın çıkartılacak.Ölümlü kazalar tertip edilecek. Savaş gemilerinde yangın ve yaralar açılacak.
12-BİR İLERİ KARAKOL ve GÖZETLEME YERİ OLAN MANASTIRLARDAKİ istekler hemen yapılacak, verecekleri mektuplar, kendi işlerinden önce yerine götürülüp teslim edilecektir.
13-Bütün Rum ustaları kesinlikle Türk çırakları kullanmayacaktır. Politik düşüncelerle bir Türk almak gerekirse, Rum usta, Türk çırağı bir hizmetçi gibi kullanacaktır. Sanat öğretmiyecektir.
14-Bütün bu kurallar gizli olarak yapılacak, kurallara uymayanlar hemen, AFOROZ edilecek. Kredileri kesilecek ve Rum toplumu arasından kovulacaktır. “

90 yıl gibi yakın bir tarihde Batılı devletlerin teşviki ile ülkemizi işgal eden YUNAN’lıların, ordularının bozguna uğratıldığı 30 Ağustos 1922 çok uzak değil ! Bu tarih, bize ÇOK ŞEYLER ANLATMALIDIR.

KİN KAPISINI hala kapalı tutan,Yakın tarihte topraklarını PKK. Eğitim kampları haline getiren YUNANİSTAN’ ve FENER PATRİKHANESİ nin  bize dost olmıyacağı bellidir. FATİHİN VASİYETİNE rağmen. Kapalı tutulan AYASOFYA İSLÂM ALEMİ için GÖZYAŞI olurken, FATİH’ın BEDDUASI semalarımızda dolaşmakta,hainleri cezalandırmaktadır.


Dünden, bugüne geçişimizdeki etkenleri görerek, kendimize çeki düzen vermemiz, Milli ve Manevi değerlerimize sahip çıkmamızın zaruret haline geldiği,Yetkililere ağır yükler yüklediğidir.