2 Nisan 2013 Salı

HANGİ ZAMAN-AHIR ZAMAN (1)


Dursen Özalemdar

HANGİ ZAMAN – AHIR ZAMAN  (1)

İçinde bulunduğumuz zamanı, “Ahır Zaman” olma yönü ile 1434 yıllık süreçte, hangi noktaya gelindiğini tespit edebilme bakımından önemlidir. Peygamberimiz (s.a.v.)nin, sağlığında haber verdiği,  Ahır Zamanın en büyük fitnesi DECCAL’  ve SÜFYAN ile ilgili kutsi sözleri, o günlerde dahi, Sahabeleri telaşa düşürmüştür. O günlerde dahi, ULUHİYETİN (ALLAH’ın) İNKÂRİYETİ, görülür, bilinir ve duyulur bir fiil olmazken, böyle büyük bir fitnenin ileride çıkacağı haberi, o günkü insanları ürkütmüş ve telaşlandırmıştır.

İslamiyet’in Işıklı, Nurlu devirlerinde, Alimler Allah’ın varlığı noktasında söz etmeyi dahi KÜFÜR olarak görmüşlerken, Böyle bir sözü söyleyen, muhatap dahi bulamazken , Batı’da kilise taassubunun, Engizisyon baskılarının, ortaya çıkardığı insanların, Hrıstıyanlığı RET ETMESİ, kendilerini ATEİST olarak ilân  eden insanların türemesine sebep olmuştur.

Bu akımın içine müdahil olan, KARL MARX’ ve ENGELS’in Dini inkar eden, Teorileri 1917 de RUSYA’da  SİYASETEN şekillenip, BOLŞEVİK İHTİLALİ  olarak ortaya çıkınca, DİNSİZLİGİN DİN OLARAK  KABUL EDİLDİĞİ, DECCALİYET devri başlamış oldu.

                                                                                               

Kıtasal yapılanmanın Kuzey yarım küresinde, Hadis’e uygun olarak ortaya çıkan bu akımın. Bütün dinleri ret eden, Dini kurumları yok eden, bunlara ait değerleri imha eden hali ve kendi milletinden 20 milyon insanı KATLETMESİ fecaatini yaşayan Rusya. Rejimi kabul eden insanlar üzerinde uyguladığı, akıl almaz baskılar ve yaşama mecburiyetleri ile, bir tarafta kendi milletine yaptığı zülüm ve eziyetler, etkisi altına aldığı, Kuzey’den, güney’e doğru hareket sahasındaki etkilediği ülkelerdeki uygulamalar ile KÖMÜNİZM’ in, İslâm’ın Peygamberi Hz. Muhammed (S.A.V.)  min, 1434 sene evvel bildirdiği DEHŞETLİ zamanı tarif ediyordu.

Müslüman ülkeler üzerinde ve bilhassa, Hilafet makamı olan, o tarihe göre, Dünya’nın en büyük İmparatorluğu

OSMANLI  üzerinde oynanan oyunlar ve bu işe müdahil olan SİYONİZM’ in entrikalarının büyüklüğüdür.Türk'lerin Anadolu ya girişinden itibaren yapılan Haçlı Seferleri , Batılıların uğradıkları hezimetlere rağmen, 19 ncu asrın, Haçlı seferi, 7 Batılı Devlete karşı, Osmanlının Çanakkale de Destanlaşan zaferine rağmen, sonrasında masa başındaki mağlubiyeti ve 20 milyon Km2,  topraktan 783 bin 562 metre karelik Anadolu’ya sıkıştırılma garabeti, bir tarafta Kömünizm’ in, diger tarafta  Hak ve Hukuk bilmeyen, kendi çıkarlarından başka bir şey tanımayan Emperyalist’lerin İslâm düşmanlığı, İngiliz Hariciye nazırı, Lord Curzon’un, Lordlar kamarasında, “Bu Kur’an-ı Müslümanların elinden almadıkça, onlara Hakim olamayız” deyişi,Tahkiki inanıştan,TAKLİDİ inanış sürecini ortaya çıkarmıştır. Müslüman ülkelerde  çevirdikleri entrikalarla, etkilerine aldıkları milletleri batı senpatizanı, Şahsiyetsiz TAKLİTÇİ 'lere  dönüştürmeleri, İslâm Devletlerindeki  SÜFYANİYET hareketi olarak görülmüştür.
                                                                                                           
                                                                                                                               
Bu küfrün iştirakçisi olan devletler, İkinci Dünya savaşı ile BİRBİRLERİNİ KIRARKEN,  bilhassa Alman ‘lar tarafından öldürülen YAHUDİLERİN, Nazilerce katliamı, İLAHİ BİR HESAPLAŞMANIN görüntüsünü veriyordu. Bir Atasözümüzün “Alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste” deyişi’nin yer bulduğu bu ortamda, ortaya çıkan tabloların, İnsanların ve milletlerin imtihan olma sırrındaki hikmetleri göstermesi açısından önem arz ettiğidir.
( Konu devam edecek)  


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder