23 Nisan 2013 Salı

YUNAN MİTOLOJİSİ ve HIRISTIYANLIK

TEFEKKÜR
Dursen Özalemdar

YUNAN MİTOLOJİSİ ve HIRISTİYANLIK

Antik Yunan'ın Mitoloji haline getirilen SAPIK geçmişi, gecmişte olduğu  gibi günümüzde de Hırıstıyanlık alemini etkilemesinin somut örneklerini görmekteyiz.

Olimpos dağı ve Zeüs tapınağının hala kutsal bir yer olarak yaşatılması, bu noktada hala şenlikler düzenlenmesi, Roma ve Bizans üzerindeki etkileri, Putlaştırılan heykeller ile kendini göstermektedir. Olimpos dağının 12 Yunan uydurması taş ve mermerden şekillendirilen, Zeüs, Posedon,Hades ve Eros gibi 12 isim ve cisimle, Dünyevi ve semavi ve yer altı hayali görev taksimleri yaparak, zaman zaman Tanrıları arasında çatışma ve savaş hikayeleri uydurarak, şekillendirenler, kendilerini kandırdıkları gibi, İnsanlığı ŞEYTAN'ın tuzağına düşürerek aldatmışlardır.

Yunan, Roma ve Bizans tarihlerinde görülen bu inanç'a ait dönemlerdeki, Şeytanın en güçlü malzemesi İÇKİ'nin Hakimiyetiyle ortaya koydukları AHLAKSIZLIKLAR'ın boyutları hayvanların dahi kabul etmiyeceği boyutlara ulaştığıdır.
                                                                                                                                   

O günün, Gaddar Roma orduları, Bizans Kayzerleri, ARENALARDA, İmanlı, İnançlı Hırıstıyanları öldürmeyi bir eğlenti ve şölen halinde kutlarlarken, GLADYATÖRLER' lik mesleğıni icat ederek, Gerçek İMANLI Hırıstıyanları, Kendi putlarına inanmıyor diye, ÖLDÜRMEYE ve EĞLENCE olarak kutlarlarken, Bir taraftan da VAHŞİ HAYVANLARA aynı mazlumları ARENALARDA PARÇALATARAK, ALKIŞ TUTUYOR ve HÜRRA naraları atıyorlardı.
                                                                                                      
Putperest Bizans kralı Kostantin. Geleceğin Hırıstıyan dönemi olacağı görüşünü düşünerek, Hırıstıyanlığı kendi Pagan inancı ile harman ederek, Hz. İsa'nın dini ile ilgisi olmayan Putperestlik ile karıştırılmış bir Hırıstıyanlığı kabul etmiştir. İznik'te papazların kendi kafalarına göre yazdığı 396 cıvarındaki İNCİL'leri, dört'e indirerek, Semavi olmaktan uzak, İnsanı deyimlerin hakim oldugu bir din'i ortaya çıkarmışlardı.
Hz.İsa'ya Rab. Tanrı'nın oğlu. ve İsa üçlemesi ile, Putlaştırırlarken.Melekleri Tanrı'nın kızları olarak temsil edenler. Din'i gerçek gayesinden saptırmışlardır.

M.S. 79 yılında, Yahudi ve Hırıstıyan KIYIMININ en şiddetli yıllarında, Roma İmparatoru, Tilus döneminde, VEZÜV yanardağının patlayarak, POMPEİ ve Herculamin kentlerini tarihten silerken, tahminen 20 bin Romalı'nın bir kısmının yanıp kül olması, bir kısmının taş kesilmesi, gerideki kalıntılarla günümüze dek uzanan ibret levhaları olmuştur.              
                                                                                                                         


Bizans İmparatoru Kostantin M.S. 312 de. Roma M.S.380 yılında Hırıstıyanlığı kabul etmesi, Gerçek Hırıstıyanlıktan öte, siyasi bir din hakimiyetinin görünürlüğü olarak devam etmekte. Tarih boyu bir türlü Pay edilemiyen EKÜMENLİK savaşının ve Papa KRALLIĞI nın  bunun görünür şekli oldugudur. 

1434 yıldır, TEK HARFİ bile DEĞİŞMEMİS olan, ALLAH (C.C.) kELAMI, KUR'AN-I KERİM ;

EL MAİDE SURESİ-AYET 17 ; Hakikat Allah, Meryem oğlu Mesih'in kendisidir diyenler ANDOLSUN'ki KÂFİR olmuştur.

EL MAİDE SURESİ -AYET 72; Meryem oğlu Mesih ( İsa ) hakikat Allah'ın KENDİSİDİR diyenler, Andolsun Kâfir olmuşlardır.

EL MAİDE SURESİ-AYET 73; Allah HAKİKATEN ÜÇÜN (Üç Tanrının)Biridir diyenler andolsun Kâfir olmuştur.

EL NİSA  SURESİ AYET-150; O kimseler ki Allah ve Peygamberini inkâr ederek Kâfir olurlar. Allah ile Peygamberlerinin arasını ayırmak isterler ve Peygamberlerin bir kısmına inanırız, Bir kısmını İnkâr ederiz derler ve Böylece İmanla, Küfür arasında orta bir yol tutmak isterler.

EL NİSA SURESİ AYET-151- İşte bunlar gerçekten KAFİRLERDİR. Bizde Kafirler için RÜSVAY edici bir AZAB hazırlamışızdır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder