17 Nisan 2013 Çarşamba

İÇKİ + ŞEYTAN

TEFEKKÜR
Dursen Özalemdar

İÇKİ + ŞEYTAN

Her kötülüğün başı, İnsan ve Cin’lerin dünya üzerindeki imtihanında, aldatıcı, iğfal edici, inkâriyetçi, her türlü kötülük ve alçaklığın önderi olan Şeytan, İÇKİ denen, insan aklını ve iradesini dumura uğratan, Fitneyi kendine malzeme edinmiştir.
Şeytan’ın Cennette iken aldattığı Hz. Âdem ve Havva anamızı hasedinden Cennet’ten çıkartılmasına sebebiyet verirken. Hz. Adem (a.s.) oğulları Habil ve Kabil olayında, Kabil’in kardeşini öldürmesi, Kabil’in yurdunu terk etmesi ve Yemen tarafına  gitme olayında, Şeytan’ın Kabil’e, İçki yapılmasını öğretisi, Her fenalığın başı olan İçki’lerin insanların yoldan çıkma basamaklarının ilklerini teşkil ediyordu.

Hz. Adem ve ondan sonraki Şeriatlarda, Şarap ve benzeri içkiler HARAM iken, Hristiyan aleminde su yerine içki tüketilme alışkanlığının, esasta Hristiyanlıkla alakasının olmadığıdır. İçki içen Yahudiler,Şarap içen Hristiyanlar, Rakı içen Müslümanlar, kendilerini kandırıp Şeytana tabi olurken. . .

                                                                                                       Ata rakısı - Mandela  Şarabı.!                 

İslâm dininde, “Ey İman edenler! İçki (hamr) kumar,dikili taşlar ve fal okları, şeytanın işlerinden bir pisliktir” (Kur-an’ı Kerim, Maide Suresi 5/90) daki beyan ile açıklık kazanırken, Hristiyanlığın içine düştüğü hezeyan kendi kitapları ile açıkça çelişkilidir.  

Şu andaki tahrif edilmiş İncil’in; Matta 27/33-36. Markos 14/24-25. Luka 22/17     
Yuhanna 19/28-30 nolu kayıtlarda ŞARAP MEN EDİLMİŞ olmasına rağmen, Hristiyanlık taki yayğınlığının, Şeytani olma gerçeğidir.

                                                                                                              

Şeytanın maskarası haline dönüşmüş olan topluluklar, kendilerini inançlı gösterip, Kimi, ŞARAP, kimi VOKTA,kimi RAKI, kimi’de VİSKİ diye adlandırdıkları İÇKİ’leri içerek, Şeytanın BİR numaralı İFSAT oyununa düşmüşlerdir.

Rahip Barsia meseli ile, İçki ile, Şeytanın insan’ı ne hallere soktuğu çağlar ötesi İsrailiyat olarak günümüze kadar gelmiş olması, Günümüz insanında aynı sınava tabi olduğudur gerçeğini göstermektedir. 

Kur'an-ı Kerim'in HAŞR Suresi 16 ayetinde; ve Muhittin Arabi'nin Seceret-ül Kevn adlı eserinde,İbn-i Abbas (r.a.) rivayet edilen Hadis-i Şerif te bahsi geçen Rahip Barsia ;
Şeytan; "Bilmez misin Ya Muhammed, Rahip Barsisa, tam yetmiş yıl ihlas ile Allah'a ibadet etti. Bu ibadetlerinin sonunda ona öyle bir hal ihsan edilmişti ki. Her dua ettiği hasta duası bereketi ile şifayap oluyordu. -Onun peşine takıldım. Hiç bırakmadım. ŞARAP İÇTİ,ZİNA ETTİ,KATİL OLDU.KÜFRE GİRDİ.

-Bu o kimsedir ki Allah-u Teala aziz kitabında onu şöyle anlatır. . . . Şeytanın hali gibidir ki, o insana kafir ol . . . dedi. Vakta ki, o kafir oldu. bu defa ona şöyle dedi. Ben senden uzağım. Ben alemlerin Rabbi olan Allah'dan korkarım. (Kur'an-ı Mecid.Haşr Suresi 59/16)

Mandela Şarabı, Ata rakısı ile şenlenenler biraz da gerçekleri bakmalıdır.  1 yorum: