9 Mayıs 2013 Perşembe

KELİME-İ TEVHİD

TEFEKKÜR
Dursen Özalemdar 

70 BİN KELİME’İ TEVHİD le CENNETİ KABİR AZABINDAN KURTULMA
(LÂ’İLAHE İLLÂLLAH)

Bir rivayete şöyle gelir: ’’ Bir insan ölse, arkasında 70 bin kelime-i tevhid okunulup ruhuna bağışlanılsa, cehennemde bile olsa tevhidin hürmetine çıkarılır. ’’
Meşayıhtan bir zat bunu duyunca, acaba sağlam kaynaklı mı dır diye tereddüt etti. 70 bin kere kelime-i tevhid dedi, kimsenin ruhuna bağışlamadı.

Bir gün davetli olarak gitmiş olduğu yemek ziyafetinde idi. Davetliler arasında bir çocuk da vardı. Herkes yemeğe başladı çocuk daha yiyecekti ki aniden kaşığını bıraktı ağlamaya başladı. O zat sordu ? ’’ Oğlum ne oldu ? ‘’ Çocuk : ’’ Efendim kısa bir süre önce annem vefat etmişti bir an onun yeri gösterildi bana, cehennemde idi alevler içersinde yanıyordu. Buna üzüldüm ’’ dedi. Bunun üzerine şeyh efendi, bundan evvel okuduğu yetmiş bin kelime-i tevhidi çocuğun annesinin ruhuna hediye etti. Bir süre sonra çocuk sevinçle tebessüm etmeye başladı. Şeyh efendi yine sordu ’’ Oğlum şimdi ne oldu ? Çocuk Efendim meleklerin annemi cehennemden çıkarıp cennete koyduklarını müşahede ettim. Dedi. Böylece şeyh efendinin de rivayetinin sıhatli olup olmadığı hakkındaki tereddüdü zail oldu.İrşadü’l Müridin sayfa 97-98 )

Muaz’ın (r.a.)şöyle dediği rivayet edilmiştir: Resûlullah (s.a.)şöyle buyurdu. “Kimin son sözü ‘Lâ  ilâhe illâllah’olursa cennete girer.”(Ebu Dâvut ve Hâkim rivayet etmiştir. Hâkim”İsnadı sahihtir”demiştir. (Ebu Davut 3116-Ahmet bin hanbel 5/233.
Hadise göre,”Lâ ilâhe illallah” sözünü söyleyenin cennete gireceğini delil var dır.Bu giriş velev ki azap gördükten sonra bile olsun muhakkak gireceğine işaret vardır.
Bu hadis, bu sözü söyleyip de ölen kimsenin Müslüman olduğuna delildir. Bu sözü söyleyenin ilk kurtuluşa erenlerle cennete gireceğine de ihtimal vardır.
Hz.Ali’ den (r.a.) Taberâni’de rivâyet edilen hadiste,” Son sözü ‘Lâ İlâhe illâllah olan kimse cehenneme girmez” buyrulmuştur.
-Ebu Said el-Hudri’den şöyle rivayet olunmuştur.
Resûllullah (S.A.)ölüm döşeğindekilerinize “Lâ ilâhe illâllah” sözünü telkin ediniz”buyurdu.
Hadise göre,”Ölülerinize “Yasin”okuyunuz.buyrulmuştur.Bu süre ölmeden önce okunacağı gibi,öldükten sonra veya definden sonra da okunabileceğine delil vardır. (Riyaz-üs Sâlihin Cilt 4. Sh.133-134)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder