12 Aralık 2013 Perşembe

İLK CİNAYET - AKITILAN İLK KAN

TEFEKKÜR
Dursen Özalemdar

İLK CİNAYET – AKITILAN İLK KAN


Sahih hadislerde Peygamberimiz (S.A.V.) İnsanların en kötülerini, üç kimsedir 1-Semud kavminin devesini kesen (Kudar İbni Salif) 2-Hz.Adem (a.s.)ın iki oğlundan kardeşini öldüren (KABİL) BİR’DE Hz.Ali  (r.a.) öldüren İbni Mülcim olduğunu işaret etmiştir.

Kurtubi tefsirinde zikredildiği üzere, “Bir günahı ilk başlatan kimse, kendisinden sonra o günahı işleyenlere kötü örnek olduğu için, kıyamete kadar açtığı kötü yolda kendisine uyanların günahlarına ortak olur.

Bu itibarla Allah-u Tealâ’ya secde etmeyerek isyan eden herkesin günahından bir nasipte İBLİS’e düşer.zirâ SECDEYİ ilk terk eden o olmuştur. Yine böylece Allah’ın dinine sokulması caiz olmayan BİDATLARI (yenilikleri) icad eden kimseler de, kendilerinden sonra o yolda giden bütün sapıkların günahlarına ortak olurlar.

Cerir İbn-i  Abdullah (r.a.) dan rivayete göre, Resulullah (Sallalahu Aleyhi ve Sellem) “Bir kimse, İslâmda güzel bir sünnet ortaya koyar da kendisinden sonra onunla amel edilirse, o kimseye o sünnetle amel edenlerin ecri (sevabı) kadar sevap yazılır. Amel edenlerin ecirlerinden de bir şey eksilmez. Ve her kim. İslâm’da kötü bir çığır açar da kendinsen sonra onunla amel olunursa, bununla amel edenlerin GÜNAHI kadar o kimseye GÜNAH yazılır. Amel edenlerin günahlarından da bir şey eksilmez.” Buyurdular. (Tirmizi)

Konumuz En kötülerin ikincisi olandır. Olayın cereyan ettiği yerin, Âlimlerin Sevr dağı-Hira dağı- Basra’daki Ulu Cami’nin yeri veya Hindistan olarak gösterilmektedir.  Hazreti Adem(A.S.) oğullarından KABİL’ in kardeşi HABİL’ yirmi bir yaşında idi. Kabil kardeşini öldürünce Yemen topraklarındaki Aden’e kaçtı. İblis insan kılığında yanına gelerek,”Habil ateşe taptığı için, ateş onun kurbanını yedi, eğer sende ateşe taparsan maksadına ulaşırsın” dedi. Bunun üzerine Kabil’ bir ateş evi inşa ederek İlk ATEŞE TAPAN kimse olduğudur.

Şeytan Kabil’e İÇKİ yapımını’ da öğretir. Kabil Yecuc ve Mecuc, kavminin babasıdır. Onlar en kötü babadan doğan en ŞERLİ bir zürriyettir. Kabilin çocukları. KLÂRNET. NEY. DAVUL. ZURNA ve TANBUR gibi eğlence aletleri edinerek.  ŞARKI, TÜRKÜ söylemeye, İÇKİ içmeye, ATEŞE tapmaya. ZİNA ve FUHŞA daldılar. Nuh (a.s.) devrinde TUFANDA suya gark edilerek yok edildiler.

HZ.ADEM 936 yıllık ömrününden 136 sene geçip, Habil’in ölümünden 5 sene sonra Havva anamız, Şit  (Aleyhisselam)’ ı doğurdu. Şit’in manası Hibetullah (Allah’ın hibesi) demektir ki. Allah-u Tealâ Habil’in yerine Şit (a.s.) ı verdi ve ona gece ve gündüz saatlerini ve her saatte, kullarının nasıl ibadet edeceğini öğretti. O na ELLİ sayfa İlahi emirleri kapsayan kitap  indirdi. Böylece Şit (a.s.) Adem (a.s.) ın vasisi, veliahdı oldu.

İbni  Abbas (r.a.) dar rivayet edildiğine göre, Kabil, Habil’i öldürünce Adem (a.s.) Mekke’de idi. Bir anda ağaçlar dikendendi, tatlar değişti, meyveler ekşileşti, sular tuzlandı ve yer yüzü yedi gün sallanarak toz duman oldu ve suyu içer gibi Habil’in kanını içti.
Bunu gören Âdem (Aleyhisselam) “Yeryüzünde bir şey oldu” diyerek Hindistan’dan geldiğinde Kabil’in, Habil’i öldürdüğünü öğrendi ve ona “Habil nerede ?” diye sordu. O” bilmiyorum sanki sen onu korumakla beni mi görevlendirdin ?” deyince. Âdem (a.s.) “Bu işi sen yaptın değil mi ? Vallahi onun kanı elbette yerden bana sesleniyor. Kardeşini niçin öldürdün ?” dedi.

O, “ Eğer onu öldürdüysem kanı nerededir ?” deyince. Âdem (a.s.) “Ey Allahım ! Habilin kanını içen toprağa lanet et.” Buyurdu.

Kazi ve Nesefi tefsirlerinde zikredildiğine göre, Kabil, Habil’i öldürünce daha önce beyaz olan teni KAPKARA oldu. Adem (a.s.) bu durumu görünce ona kardeşini sordu.O “Ben onun vekili değildim” diye cevap verdi.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder