24 Aralık 2013 Salı

SAMSUN'daki PATİNAJ

TEFEKKÜR                   Dursen  Özalemdar
SAMSUN’daki PATİNAJ
Hafıza’i beşer idlal ile mahkumdur (unutmakla) sözünün siyasetteki yerini daima koruduğudur. Samsun için hayati önem arz eden, HIZLI TREN projesinin bay pas edilmiş olması gerçeğinde, vekillerimizin milletimize ne anlattığı merakıdır. Komşu ve başka illerdeki konuşmalardaki görüntülerlere rağmen, Şehrimizde AVM+Otel +Toki +Özel hastaneler ve Belediyelerin çalışmaları dışında ne yapıldığı merak konusudur. Bu da siyasi iktidarın ve bunun şehrimiz temsilcileri vekillerin ne derece başarılı veya başarısız olduğu göstergesidir.
HATIRLANMASI GEREKEN KONU ;
20. Mart.2012 tarihi itibariyle Samsun Basınına servis edilen  “SAMSUN’ a HIZLI TRENİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ “  manşeti altında Samsun Milletvekili Cemal Yılmaz Demir TCDD.  Genel Müdürü Süleyman Karaman’ı makamında ziyaret etti. Başlığı altındaki haberin pek iç açıcı olmadığıydı.
Batı âleminin, Avrupanın ve bilhassa Fransa’ ,İspanya’Almanya’İtalya’nın 50 sene evvel hal ettiği HIZLI TREN hizmetinin, AK Parti ile gündeme gelmesi, Ankara İstanbul-Ankara Konya –Ankara-Eskişehir hatlarının hizmete sokulması, elbette ki tebrike şayandır.
ANCAK; Evvelce vaatler içinde olan SAMSU-ANKARA HIZLI TREN projesi sadece Samsun’a has bir hizmet olmayıp, Doğu-Batı ve Orta Karadeniz illerinin tamamını kapsayan 1000 Km.lik bir alan içindeki Şehir-Kaza ve diğer yerleşimdeki insanlarımıza hizmet verecektir. Buna ilaveten, Hudut kapısı serbest olan beş milyon nüfuslu Gürcistan ve bura üzerinden geçiş yapan üç milyon nüfuslu Ermenistan vatandaşlarına da hizmet verecektir.
Bu hesaba göre, yaklaşık 20 milyon insanımıza hizmet verecek olan, SAMSUN-ANKARA HIZLI TREN hattının, yatırım yönünden RANTABL’ lığının bir cazibe merkezi oluşturacagıdır.
17.Kasım 2010- 14.Ağustos.2011 tarihinde , o zamanki Bayındırlık ve İskân Bakanı Mustafa Demir’in açıklamaları içindeki hızlı tren konusunun, bu tarihlerde başlanılacağı yolundaki beyanlarına rağmen, basına yansıyan 20.Mart,2012 günlü açıklamanın, SAMSUN’ un bu konuda BAY PAS edildiği görülmektedir.
Bürokraside ve siyasette bir kural vardır. Müjdeli haberi üst kademedekiler, sıkıntılı haberi de daha alt kademedekiler verir. Bu konudaki görüşmelerin TCDD. Genel Müdürü seviyesine indirierek,   MÜJDESİZ HABERİ’de , o tarihteki,  İl Başkanı Osman Çetin kaya’nın , “Hükümetimizin kendisine hedef olarak koyduğu hızlı tren projelerinden, Samsun-Ankara etabının Cumhuriyetimizin 100 yılı olan 2023 den önce mutlaka başlanması için her türlü girişimimiz devam edecektir “ açıklaması ile, atladığımızın açıkca ifade edildiğiydi.
Bölgesel bir konuyu içine alan bu projenin 2023 gibi uzun bir vadeye ötelenmesi, Tekraren hatırlanılması ve gündemden düşürülmemesi gereken bir konu olduğudur.Hiç yorum yok:

Yorum Gönder