8 Aralık 2013 Pazar

SALİHLER YOLU - İRŞAD

TEFEKKÜR
Dursen Özalemdar

SALİHLER YOLU-İRŞAD

Toplumumuzda geçerli bir söz vardır. “Arkadaşını söyle, seni söyleyeyim” diye. Bu söz gibi, Hayatımızı şekillendirmede bize altın öğütler veren, geçmişten bize intikal eden sırlardan biri de,  8 sınıf insanla düşüp kalkmadaki özellikleri sıralamışlardır.

1-Devlet adamları; İdarecilerle düşüp kalkanların kibir ve kasvet-i kalbi (Katılık, sertlik, Merhametsizlik, Duygusuzluk). Görünür.

2-Zenginlerle düşüp kalkanların dünyaya ve dünyalık şeylere hırsı artar.

3-Fakirlerle düşüp kalkanların Taksim’i İlahiye rizâ ve teslimiyeti gelişir.

4-Çocuklarla düşüp kalkanların oyun ve vakit geçirme arzusuna düşerler.

5-Kadınlarla düşüp kalkanların cehalet ve şehveti arzuları azar.

6-Salihlerle düşüp kalkanların ibadete rağbet ve arzusu gelişir.

7-Âlimlerle düşüp kalkanların ilim ve vera (haramdan, yasak olan şeylerden kaçınma) duygusu artar.

8-Fasıklarla (Günahkârlarla) düşüp kalkanların günahı ve tövbeyi tehir etme arzuları ağır basar.

Ayrıca, Akıllıyla sohbet din ve dünya ve ahrette daha iyi olma sebebidir.

Ahmakla sohbet, din ve dünyada noksanlık. Ölüm anında nedamet ve pişmanlık, ahrette hüsrandır.

Akıl, ayık ile sarhoşun, hırsız ile itimatlı adamın. Yalancı ile doğru sözlünün. Zarif ile iffet sahibinin, kibirli ile alçak gönüllünün, cimri ile cömerdin, Zalim ile adilin, ehl-i hak ile ehli- batılın. Gıybet edenle bundan uzak kalanın. Gaddar ile merhametlinin, abid ile uykucunun, gafil ile mütefekkirin, günahkâr ile temiz insanın, kâfir ile müminin bir olmadığını, aklı. . . başında olanın bilmesi lazımdır.

“Bunlarda akıl sahipleri için deliller ve ibretler vardır” Kur’an-ı Kerimin en Nahl suresi 12 ayeti. İle

” Allah’tan korkun ve sadece, âlemlere rahmet mahlûkata hüccet, müminlere nimet olarak gönderilen Peygamber (S.A.) e tabi olun!

Beyanı bu saflarda hizmet edecek insanların Salihler zümresine dâhil olacağını da haber veriyor. Toplumumuzdaki noksanlığın, Bu konuda eğitim almış birçok din bilgisine haiz insan bulunmasına rağmen, Cami dışında ortalıkta görülmeyen din adamlarımızın hala konuya gereken itinayı göstermediklerini göstermektedir. İRŞAD gibi önemli bir konuda Devlet imkânları ve millet fedakârlıkları ile bilgilendirilen bu kesimin, Sahabe mesleği, İRŞAD’ın fazilet ve vaat edilen mükâfatlarına rağmen, bire bir veya topluluklar halindeki insanlara dini anlatmaları nın bir vazife olduğudur. Bunun zemini her yer dir. Her mekândır. Derneklerinde kapanıp kalan böyle bir camianın, aldıkları görevi ifa etmeleri üzerlerine yüklenen bir görevdir. . .Bu görevi kendi içinde hal eden CEMAATLERE saygı da idarecilerin boynundaki görevdir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder