9 Mart 2013 Cumartesi

DİN ile ALDATILMAK

TEFEKKÜR -

DİN ile ALDATILMAK                                                                

İnsanlık tarihi ve içinde bulunduğumuz ictimai hayat bizlere birçok örnekler sunmaktadır. Öteden beri, İslâm ve bilhassa Türk toplumunu bozmak istiyen cereyanlar, Siyasi, askeri, ekonomik ve kültürel hareketleri kullanıllarken, en tehlikeli olan, "Din ile aldatılmak" konusu önem arz etmektedir.

Ülke içimizde ve diğer devletlerde mekan kılmış bir çok din adamı kılıgındaki kimselerin, Kur'an,Sünnet'e yeni yorumlar getirerek, bazılarını ret ederek ahkâm kestikleri görülmektedir.
Bu gün değişik isim ve coğrafyalarda  görülmelerine rağmen, İslâm'a değişen asırlar içinde, yorum ve vaazları ile yön gösteren kişilerin, EHLİ BEYT ten gelme hikmetine rağmen, bunun dışında bilgi sahibi olanların, bilgileri ile amil olma durumunda hudutları bilmeleri ve riayet etmeleri, EDEB' ve Sorumluluk hudutlarını oluşturmaktadır.

Ülkemizdeki TV lerde öne çıkartılan bazı kişilerin, İslâm'ın geleneksel anlatımları dışına çıkarak, haddi aşmaları. Kendi nefislerindeki oluşturdukları FİRAVUNİYETİN ŞEYTANİ ifsatları olmaktadır.

İslâm hukukunda, bu zamana kadar hal edilmemiş bir mesele yok iken, Fert'in yasayışı, davranışı, hatta düşünce yapısına kadar yön veren, İSLÂM ahlâk prensiplerini, yer yer tahrip ederek, bir şey yapma gayretinde olanların, Milletimizi DİN İLE ALDATMA oyunlarının boş olacağıdır.

iNGİLİZLERİN ,geliştirdikleri Casusluk faaliyetleri içinde olan bir madde örnek olması yönünden yazıma ekliyorum , "Âlimlere, kötü isnâdlarda bulunup, aleyhlerine âdi ithamlar uydurarak, müslimânların onlardan soğumalarını te'min etmek lazımdır. Casuslarımızın bir kısmını onların kıyafetlerine sokacağız. Sonra bunlara kâbih, çirkin işler yapdıracağız. Böylece bunlar, âlimler ile karışmış olacak ve her âlimden süphe edilecek. Bu casusları Mısır' a, İrak'a, İstanbul'a sokacağız. Müslimanları âlimlerden soğutmak için mektepler, KOLEJLER açacağız.Bu mekteplerde rum ve ermeni çocuklarını, müslümanlara düşman olarak yetişdireceğiz. Müslüman çocuklarını da kendi ecdadlarının cahil olduklarını aşılayacağız.Bu çocukları, Halife ve âlimler ve devlet adamlarından soğutmak için, onların hatalarını kendi zevkleri ile meşğul olduklarını, Halifenin cariyelerle vakt geçirip, halkın malını kötü yollarda kullandığını, hiç bir işte Peygamberlere uymadıklarını aşılayacağız. "

Derlerken, 1900 lü yıllarda, İngiliz casusu Lavrenc'in Osmanlı topraklarında nasıl cirit attığını, Kılıktan kılığa girerek, İMPARATORLUGU parçaladığını görüyoruz.

Bu gün ise, Milyonlara hitap eden TV nin bu işlerde en etken beyin yıkama aracı olarak kullanıldığı görülmesine rağmen, DİYANET gibi bir teşkilatın, Kendine mahsus bir TV tesis etmemesi, bir noksanlık iken, "HER ASIRDA BİR MUCEDDİT GELECEKTİR " ve bu Müceddit'in EHLİ BEYTT'ten olacağı ihbarına rağmen, ilgisiz olan, bu konuda sessiz duran, bu işlerle görevli bir teşkilatı göreve çağırmak zamanının çoktan geldiğidir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder