27 Mart 2013 Çarşamba

RİYA - İKİ YÜZLÜLÜK

TEFEKKÜR
Dursen Özalemdar
RİYÂ - İKİ YÜZLÜLÜK

Ebu Hüreyre’den rivayet edildiğini göre ; Resurullah’ı (Sallallahu Aleyhivessellem  şöyle buyururken işittim.

Kıyamet günü halktan ilk hüküm verilecek ŞEHİT olmuş kimselerdir’ki huzura getirilir. Cenab’I Hak  (Celle Celalü) “Bu nimetlere karşılık ne yaptın ?” der. O şahıs- Senin yolunda savaştım ve ŞEHİT düştüm” der.

Allah (Celle Celalü) “Yalan söyledin,çünkü sana cesur desinler diye savaştın ve sanada bu söz söylenmişti” der. Sonra emredilir ve yüzü üzerine sürüklenerek CEHENNEME atılır.


-İLİM ÖĞRENİP,ÖĞRETEN ve KUR’an okuyan kimse getirilir. Allah (Celle Celalü) Ona iyilik nimetlerini bildirir. O da nimetleri ikrar eder. Allah’ü Tealâ (C.C.) Bu nimetlere karşılık ne yaptın ?”

O da; -Ya Rab, “İlim öğrendim ve öğrettim, Kur’an okudum” cevabını verir. Allah (C.C.)-Hayır YALAN SÖYLÜYORSUN , İlmi sana ALİM desinler diye öğrendin. Kur’an-ı sana KARİ (Kur’an okuyan-Tecvide uygun) diye okudun ve sana da böyle denildi.” Buyurur.

Sonra emredilir, yüzü üzerine sürüklenerek CEHENNEME atılır.

Üçüncüsü de, Allah (Celle Celaluhu) kendisine ZENGİNLİK verdiği ve her türlü servetten ihsan buyurduğu şahıstır ki, huzura getirilir. Ona ihsan buyurduğu nimetleri sayar. O da itiraf eder.
Cenab-ı Hak; “Bu nimetlere karşılık ne yaptın?” buyurur.

O da”Ya Rab ! Servetimi sadece sen’in uğrunda, sevdiğin yollarda harcadım. “ deyince. Allah (C.C.) “Hayır yalan söylüyorsun bunları sana  CÖMERT denilsin diye yaptın”,buyurur. Sonra emrolunur, Yüzü üzerine sürüklenerek CEHENNEM atılır. (Müslim rivayet etmiştir.1617 Hadis-ı Şerif.)

RİYÂ (gösteriş) için yapılan amellerdir. Kıyamet günü  ilk hesaba çekilecek ameller riyâ ile yapılan amellerdir. Kıyamette riyâkarlar  AZARLANACAK , REZİL ve RÜSVAY edileceklerdir. Ahrette,  ZAHİRİ  (AÇIK OLAN) ameller kurtuluşa kâfi değildir. Bilakis  Allah’u Tealâ’nın rizasını talep ederek, İhlaslı olmak mecburiyeti vardır.

Kim işlediği hayrı duyurursa, Allah (C.C.) onun gizlediği işlerini halka duyurur. Kim de riyakârlık yaparsa Allah’ da onun Riyakârlığını kıyamet günü açığa vurur. (Buhari-Müslim l6l9 )

Muhyiddin’I Arabi (Hz) nin “ Seceret’ül Kevn” adlı eserinin bir bölümünde, Şeytan’ın çirkin bir surette Peygamberimiz Hz.Muhammed (S.A.V.) ashabıyla bir evde bulunurken gelerek, sorulan suallere verdiği cevapların  konu ile ilgili bölümünde; . . .

“ benim bir oğlum daha vardır ki, onun adı MÜTEKAZİ dir.Bunun vazifesi de yapılan gizli amelleri yaymaya çalışmaktır.Mesela bir kul, gizli bir taat(hayırlı iş) işlerse bu yaptığını da gizlemeye çalışırsa , Mutekazi onu dürter.en sonunda o gizli amelin yayılmasına ve açığa çıkarmaya muvaffak olur. Böylece Allah-u Teala o amel sahibinin yüz sevabının, doksan dokuzunu İMHA eder, biri kalır. Çünkü kulun yaptığı gizli bir amel için tam YÜZ sevap verilir

Kim Allah Azze ve Celle’nin, rizasının talep olunacağı bir ilmi, dünyalıktan bir metaya kavuşmak amacıyla öğrenirse, Kıyamet gününde CENNETİN KOKUSUNU BİLE ALAMAZ. (Ebu Davut l620)

”Biz idarecilerimizin yanına girdiğimizde onlara, huzurlarından çıktığımızda, söylediklerimizin aksini söylüyoruz.(gıyaplarında onları kınıyor,huzurlarında övüyoruz)”derler.(İbni Ömer (r.a.)Biz bu davranışı Resurullah (s.a.v.)zamanında bir nifak sayardık diye cevap verdi. (Buhari-1618). . .Hiç yorum yok:

Yorum Gönder