19 Mart 2013 Salı

HER NEFES ALAN ALLAH'I ZİKREDİYOR

TEFEKKÜR
Dursen Özalemdar                                                                      
HER NEFES ALIP VEREN ALLAH (C.C.) ZİKREDİYOR

“ALLAH “ BİR İSM-İ CÂMİ OLDUĞUNDAN ESMA-İ HÜSNA ADEDİNCE TEVHİDLER İÇİNDE BULUNUYOR.

Mâna itibariyle Allah (c.c.) ism-i şerifi, Ulûhiyete mahsus sıfatların tamamını içine alır. Cenab-ı Hakk’ın ESMA-İ HÜSNA dediğimiz güzel isimlerinden “ER RAHMAN” sadece MERHAMETİ,” EL KAHHAR” sadece kahrı veya “EL ÂLİM” sadece İlmi ifade ederken. Allah (C.C.) ism-i şerifi bunların ve diğer isimlerin tamamını ifade eder. Bu sebeple Allah (c.c.) ism-i şerifi, İsm-i ÂZAM’dır, ve “Ya ALLAH” diyen bir kimse, Cenab-ı Hakkı bütün isim ve sıfatlarıyla zikretmiş olur.

ALLAH (c.c.)ismini teşkil eden harfler birer birer kaldırılsa. Mana bozulmaz, yine Allah isminin başındaki elifi kaldırsak, (LİLLAHİ), Lillahi’nin başındaki (birinci) lâm kaldırılsa “HU” kelimesi ortaya çıkar ki, Kur’ân’ın çeşitli yerlerinde geçtiği gibi hepsi, ayrı ayrı ALLAH demektir.

Sarf ilminde beyan edildiği gibi, “HU” ism-i şerifinin aslı da, yalnız (He)’dir.ve Rabbimize delâlet eden bu “HE” harfi, göğüsten ve çiğerlerden gelen her nefes ile çıkmaktadır.

Bu itibarla teneffüs eden her canlı, her nefes alış verişte “Allah”demekte ve mecburi olarak O’nu, ALLAH (C.C.) anmaktadır.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder