5 Şubat 2013 Salı

ABDÜLKADİR GEYLANİ (HZ) den HİKMETLİ SÖZLER

TEFEKKÜR
Dursen Özalemdar
ABDÜLKADİR GEYLANİ (HZ) den HİKMETLİ SÖZLER


Hem Seyyid, hem Şerif olan Abdülkadir-i Geylanı Hazretleri 1078-1166  yıllarında yaşamış, En büyük İslâm Alimidir. Dünyanın her yerinde yaygın olan KADİRİ tarikatının önderidir. Asrının ve Asırların MÜCEDDİTİ'dir. Kabri şerifi İrak Bağdattadır.

 
Abdülkadir’i Geylani Hazretleri’nin akılları aydınlatan, kalpleri imana bağlayan seçme sözlerinden bir kısmını sütunlarıma aldım.

*Mümin, insanlara karşı yüzünden sevinçli olduğunu gösterir. Fakat kendi mahzundur. Peyganber Efendimiz  (s.a.v) “Mü’minin sevinci yüzündedir. Halbuki kalbi mahzundur”buyurduğundan. Müminin tefekkürü, düşünmesi, ağlaması çok, gülmesi azdır. Tebessümü ile kalbindeki hüznü gizler.

*Kalp; dünya arzularından birine bağlı kaldığı ve geçici lezzetlerden birinin peşine takılıp gittiği müddetçe, imkânı yok ahreti sevmiş olamaz.

*Şükrün esası, nimetin sahibini bilmek, bunu kalb ile kabul etmek ve dille söylemektir.

*Büyük âlimlere tabi olunuz.

*Bid’at yoluna (dinde olmayıp sonradan çıkarılan şeylere) sapmayınız.

*İtaat ediniz, muhalefet etmeyiniz.

*Sabrediniz sızlanmayınız.

*Özünüzü günahtan temizleyiniz, kirletmeyiniz. Hele Rabbinizin kapısından hiç ayrılmayınız.

*İnsanlara rehberlik eden kimsede şu hasletler bulunmalıdır. Aksi halde, o rehberlik yapamaz.

  Kusurları örtücü ve bağışlayıcı olması.

  Şefkatli ve yumuşak olması.

   Doğru sözlü ve iyilik yapıcı olması.

   İyiliği emredip, kötülüklerden men edici olması.

   Misafirperver ve geceleri insanlar uyurken ibadet edici olması.

   Âlim ve cesur olması.

Bir kısmını naklettiğim sözlerin devamı gelecek yazılarımda verecek iken. Şu beyit-i de yazmam faydalı görüldü.
E V L İ Y A
Evliyaya eğri bakma
Kevn-ü mekan elindedir.
Mülke hüküm süren odur.
İki cihan elindedir.
Sen anı şöyle sanırsın.
Sencileyim bir âdemdir.
Evliyanın sırrı vardır.
Gizli ayan elindedir.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder