6 Şubat 2013 Çarşamba

CENNET ve CEHENNEMİN TARTIŞMASI

TEFEKKÜR                     Dursen Özalemdar
CENNET ve CEHENNEM ‘in
TARTIŞMASI

Cennet ve cehennem birbirleriyle tartışırlar. Cehennem “Zalimler ve kibirlenenler bendedir “ dedi.
Allah (Celle Celaluhu) aralarında şu hükmü verdi: “Ey cennet ve sen, Benim rahmetimsin, dilediğime yeminle rahmet ederim. Sen (ey) cehennem Benim azabımsın. Dilediğime seninle azab ederim. Her ikinizi (de)  doldurmak bana aittir.” (Ebu Said-el Hudri(r.a.)dan Müslim rivayet etmiştir). (254)

“Cebbâr “ heva ve arzusuna göre başkalarına zulmeden kimsedir. Zalimler ve kibirliler Cehennem  sakinleridir. Mütevazi ve fakirliklerinden dolayı horlanan kimseler ise halkın zayıflarıdır. Hz.Ömer”Dünya mal ile şereflenir,ahiret ise ameller ile üstün gelir”demiştir. Allah’ın verdiğine riza gösterip, O’nun tedbiriyle yetinerek çok muhtaç olmasına rağmen insanlara bildirmeyen ve kimseye el açmayan ise miskindir. Yoksuldur. Zayıflar ve miskinler de CENNETİN sakinleridir. Cehenneme doldurulanlardan kâfir olanlar,elbette oradan çıkamıyacaklardır. Mü’minlerden günahkâr olanlar ise cehennemden çıkarak cennete gireceklerdir. Allah (c.c.) “Kim zerre ağırlığınca hayır yapmışsa onu görür Kur’aı Kerim”(Zelzele  suresi 7 ayet) te buyurmuştur. Resûlullah (s.a.) “Her kim kalbinde zerre kadar İman olduğu halde ölürse Cennete girer” buyurmuştur.

Allah (C:C) Peygamberleri vasıtasıyla  HZ.Adem,(a.s.) bu yana  insanlara, Rahmani ve Şeytani halleri izah etmiş. İrade-I Külliye ile birlikte İRADE-İ CÜZ’iye ile de tercih serbestliğini vermiştir. Bu serbestlik le beraber, Rahmani tarafta , yaptığı ibadet ve duaların oluşturduğu KORUMA ZIRHI, (Meleklerden) Şeytan’ın telkin ve ifsatını DEF ederken, İnançsız ve İbadetsiz insanların , Şeytanın, 70 çeşit iğfalat ve kandırmacası karşısında, fırtınaya kapılmış , başıboş yaprak gibi, türlü türlü zahir de lezzetli görülen, mana’da mükellefiyetler doğuran  GÜNAHLARA  bulaştığıdır.

TERCİHLER ve AMELLERİN Müminleri CENNETE, Günahkarları ise CEHENNEME taşıması, Allan’ın ilmi ezelisinde bilinen bir hal ile, her ikisinin de dolacağını belirtmektedir.

Mahşeri bazı örnekler;  Ebu Hüreyre’den(s.a.)Resülullah’ın (s.a.)şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. “Kıyamet gününde iri vücutlu şişman bir adam (huzur-I ilâhîye hesap için) getirilir. (Ancak) Allah katında sinek kanadı  (kadar bile sevap)ağırlığı olmaz”(Buhari  ve Müslim 255)
Bu rivayette ise “Kıyamet gününde uzun,iri,yiyici ve içici bir adam gelecek…”buyurulmuştur.
Sivrisineğin kanadı kadar ağırlığının olmaması, hiçbir kıymet ve değer ifade etmemesinden kinayedir. Hadis , şişmanlığı ve semizliği zemmetmektedir. Müslim’in rivâyetinde “okuyun”tabiri, Resulullah’tan (s.a.)rivayet edileceği gibi, sahabi sözü  olması da muhtemeldir.

Bu hadisten çıkarılan hükmün ise ;
Kıyamet gününde, insannın şekline ve cinsine göre değil, ameline göre kıymet verilecegidir.Hiç yorum yok:

Yorum Gönder