17 Şubat 2013 Pazar

UHDUD VAK'ASI Firavunun yaktırdığı 30 bin Mümin-4-

TEFEKKÜR
Dursen Özalemdar                                                                                

UHDUD VAK’ASI (4)


13-Muhakkak ki O ancak O (bütün canlıları) baştan yaratır. (ölümlerinden) sonra (da dirilterek) geri döndürülür. 14-(Bütün ayıpları örten ve günahları çokca bağışlayan) Gafûr da, (kendisine itaat edenleri çokça seven) Vedûd de ancak O DUR!

15-Arş’ın sahibidir. (Zat’I ve sıfatları pek ulu olan bir) Mecid’dir.
 16-(Meydana gelmesini)dilemekte oldugu her şeyi hakkıyla yapıcıdır (ki murad ettiği hiçbir şeyin iradesi doğrultusunda gerçekleşmemesi düşünülemez)

17-(Habibim) O (peygamberlerinin aleyhine ittifak kuran azğın) orduların önemli haberi sana geldi değil mi ?

18-Firavun’un ve Semûd’un (gerçekten de sen inkarları yüzünden o kâfirlerin başına gelenleri bilmektesin!) 19-Doğrusu o (senin kavminden)inkâr etmiş olan kimseler (kendilerini azaba sürükleyecek)büyük bir yalanlama içerisindedirler. 20-Oysa Allah (onları)arkalarından kuşatıcıdır. (ki kuşatılan bir şey kendisini kuşatandan kurtulamıyacağı gibi, onlar da Allah-u Te’ala’nın ilim ve kudret dairesinden dışta kalamazlar ve onlara yapmak istediği şeyler hususunda O’nu aciz bırakamazlar) 21-Doğrusu o (inkar etmiş oldukları kitap) çok Şerefli bir Kur’an’dır! 22-(Şeytanların ulaşımından) korunmuş bir Levha’dadır!. (Kur’an-I Mecid ve Tefsirli Meal-I Alisi).

Kur’an Ayetlerinin tefsirini tek kaynak olarak yapan, Peyganberimiz Hz. Muhammed (S.A.V.) Peygamberlik mucizeleri olarak birçok olayı HADİS olarak ümmetine açıklamıştır. Bu olayla ilgili, Suheyb (Radiyalluhu anh) dan rivayet edilen konu, bizi bilgilendirirken ; Peygamberimiz Mekke fethinden sonra, bu konu ile ilgili, Sahabilerinden 4 kişiyi görevlendirerek, olayın vukua geldiği yere göndermiş ve olayda adı geçen Ömer’in olay yerinde gizli kalmış mezarını buldurtarak gün yüzüne çıkartmıştı.

Bu tarihi konu İslâm aleminde Ayet ve Hadisle kesin olarak bilinen bir olay olduğundan, 1990 lı yıllarda, Suudi Krallığı, bu bölgeden, Ziraatta kullanılmak amacı ile toprak alımını yasaklamıştır. Düne ve o günün inanan insanlarına bir bakış yaptığımızda, Böyle bir imtihanda Necran’da OTUZBİN müminin, dinden çıkmamak için, ateşe atılması tablosu görülmektedir, Günümüz insanın dan bu inanışı gösterebilecek, Şehrimiz de veya Ülkemizde kaç insanın çıkabileceği sorusu önümüze getirmektedir., İmtihanın çetinliği ile durumumuz mukayese edilmektedir. Hayırlara vesile olması temennisiy le.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder