17 Şubat 2013 Pazar

ÖLÜP DİRİLMEK-HZ. ÜZEYİR PEYGAMBER-1-

Özalemdar HAZRETİ ÜZEYİR PEYGAMBER (1) Hz. Süleyman Mescid-I Aksa’yı yaptırdıktan sonra Tevrat “On Emir” ve diğer emanetleri, “On emrin yazılı olduğu levhaların bulunduğu Tabut-u Sekineyi yani Kutsal ahit sandığı’nı “ bu mabedin bir odasına koydurtmuştu. Hz. Süleyman vefatından sonra Yahudiler iki devlete ayrıldı. 10 kabile İsrail devletini, 2 kabile de Yahuda devletini kurdu. İSRAİL DEVLETİ M.Ö. 721 de. Asuriler tarafından yıkıldı. M.Ö.586 da da, Babilliler Yahuda devletine son verdiler. Asuriler Babil’I işgal etti. 587 de. Asuri hükümdarı Buhtunnasar Küdüs’ü işgal ederek, taş üstünde taş bırakmadı. Her tarafı yakıp yıktı. Yahudiler’in bir çoğunu öldürdü. (Buhtunnasır Nebucco) Beytül Makdis’I yıktığı zaman bütün tevrat nushalarını imha etti. İsrailoğullarından Tevrat okuyanlarından ve bilginlerinden öldürdüğü 40.000 kişi arasında, Hz. Üzeyir ‘in baba ve dedesi de bulunuyordu. O sırada küçük bir çocuk olan Hz. Üzeyir yaşından dolayı öldürülmekten kurtuldu. Kendisinin Tevrat okuduğu isgalcilerce bilinmiyordu. İsrailoğullarından alınan esir çocuklarla birlikte o da Babil’e götürüldü. İranlılar tarafından sonradan yenilen Asuriler den kurtulan İsrail oglulları esirleri ,yurtlarına dönerek esaretten kurtulmuşlardı. Enteresan hayat hikayesi ile Yüce Kitabımız Kur’anı kerimin Tevbe SURESİ 30-31 Ayetlerin’de, El Bakara 79. Ayetinde. Al-i İmran 78 Ayetinde zikredilen Hz. Üzeyir (a.s.) Adıyaman ilimiz Sutepe yolu,Siver mezrası, Gerger köyünde, makamının bulunduğu ve Türbesinin de olduğu bilinmektedir. Ölmek ve dirilmek mucizesinin üzerinde tecelli ettiği, Üzeyir Peyganberin ilginç menkibesini tarihi bilgilerle birleştirerek vermeyi uygun gördüm. Not- Bu yazım da 4 makaleden oluşmaktadır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder