10 Şubat 2013 Pazar

ANGLO-SAKSON ve SİYONİZM -2-

TEFEKKÜR
Dursen Özalemdar
ANGLO-SAKSON ve SİYONİZİM   -2-
Anglo Sakson ırkçılığının Yahudi ırkçılığı ile eşleşmesi, geçmişte, İngiliz ve özellikle Amerika’daki ZENCİ DÜŞMANLIĞI’ nın  asıl sebeplerini ortaya koymaktadır. Yüzyıllardır Avrupalıların ve bilhassa Amerikalıların acımasız bu ilkel ırk ayrımcılığının temelinde yine Yahudi telkinatının olduğu görülmektedir.
Bu konuyu araştırdığımızda, Zencileri aşağılayıcı ifadelerin yahudinin dinsel kaynaklarında görüldüğüdür. Thomas F.Gossett. Muharref Tevrat’ta, Resul Yeremyanın ağzından aktarılan, “Etopyalı derisinin rengini değiştirebilir mi, ya da Leopar lekelerinden kurtulabilir mi ?” cümlelerinin Siyah renkli insanları aşağılayıcı ilk mesajlar olduğunu beyan etmiştir.  Gossett, Yahudi kültüründe ırkçılığın temelini oluşturan “Hz. Nuh’un oğulları efsanesine de dikkat çekmektedir.  
Bu efsaneye göre Hz. Nuh’un oğulları arasından biri, yani Ham, babası tarafından soyuyla birlikte lanetlenmiştir. Kendilerinin Hz. Nuh’un diğer övülen oğullarının soyundan geldiğine inanan Yahudi ler, Ham’ın soyunun lanetli olduğuna inanırlar ve muharref (tahrif edilmiş)Tevrat’ta Ham’ın soyunun rengi hakkında bilgi verilmemesine rağmen, Yahudiler MÖ.6  ve . 2. Yüzyıllar arasında yazılan, Babil Talmudu’na, Ham’ın soyundan gelenlerin ZENCİ olduklarını eklemişlerdir.
Kabalaya göre, Zenci olmak doğrudan aşağı bir ırktan olma olarak tarif edilmiştir. Kabalanın temel eserlerinden olan yaratılış kitabı, (Sefer ha Yetsira ) “Siyah doğmuş olmak Tanrı’nın bir cezasıdır” demektedir.
Zenci düşmanlığındaki Yahudi etkisi, en son New York Üniversitesi’ ne bağlı zenci bir profesör tarafından da vurgulanmıştır. Türkiyeli Yahudilerin yayın organı Salom gazetesi, profesörü “antisemit ve saldırgan bir eleştiri ile haberi şu şekilde  veriyordu.
“Nev York Üniversitesi Amerikan Afrika Araştırmaları Kürsüsü Başkanı zenci Profesör Leonard Jeffries’in Üniversitede öğrenci ve profesörlere yaptığı ve daha sonra yayımlanması için tüm radyo, televizyon şirketlerine gönderilen konuşması, Nev York’ta Yahudiler arasında büyük tepkilere sebeb oldu. İki saat süren konuşmasında ABD’de var olan siyah ırk düşmanlığını Yahudilerin başlattığını ve finanse ettiğini iddia eden, Jeffries, özellikle Hollywood filmlerini finanse eden mafya ile yakın işbirliğinde olan,  Rus Yahudilerinin yönettikleri filmlerde zenci düşmanlığını ,Yahudilerin devam ettirdiklerine işaret ederek, Yahudilere karşı çıkmanın antisemitsizle ilgili bir şey olmadığını belirttiğini göre, zenci profesör, bazı Yahudileri tek tek ismen suçlayarak bu Yahudilerin köle ticaretini finanse ettiklerini iddia etti .
Zenci Profesör, Jeffries’in söyledikleri doğruydu, ama Amerika gibi , Yahudileşmiş bir toplumda böylesine keskin bir başkaldır ış’a izin verilmedi. Jeffries’in bu açıklamaları cevapsız bırakılmadı.
Profesör hakkında kampanya başlatıldı ve görevden uzaklaştırıldı.
Konuyu iki makale içinde özetlememizin sebebi, Her şeyin göründüğü gibi olmadığındandır. 1400 . yıllarda İSPANYA’dan, kovulan,  1940 yıllarda  Almanya’da soy kırıma tabi tutulan Yahudilerin, niçin insanlığın düşmanı olduğu kendi kitapları şu anda piyasada dağıtılan “Kitabı Mukaddes “ adı altındaki Muharref Tevrat’ın yazılımları içinde açıkça görülmektedir.
Bu akımın ülkemizdeki şekillenmesi, Mason Locaları ve bunların alt kademeleri olan Rotary-Lions,külüpler olarak görülürken,
Şehrimizdeki yapılanmalarının, Türk Lions Vakfı,Türk Böbrek vakfı,Türk Kalp Vafkı, Altı Nokta Körler Vakfı,Lions Göz Bankası Vakfı, Bağımlı Engelleme ve Eğitim Vakfı (BEMEV) Göz Nuru Koruma Vakfı, Tülbek Türk Lions Beceri Kazandırma Vakfı, 21. Y.Y. Eğitim ve Kültür Vakfı olarak  yapılandıkları, Türkiye Samsun’da yayınlanan 13.Temmuz.2010 günki ajans haberlerinde ”Lions Kulüplerinden Vali Aksoy’a Ziyaret” başlığı altındaki  anlaşılmaktadır.
Atatürk’ün Yasaklattırdığı bu tür dışa bağımlı kuruluşların, incelenmesinde nerelere hizmet ettikleri ortadadır. Bu konudaki Muharref, tahrif edilmiş Tevrat’ın ayetlerini ileriki yazılarımda sunacağım.  Şimdilik iki örnek veriyorum.
“ve Allah,Rabbin sana teslim edeceği bütün kavimleri bitireceksin,gözün onlara acımayacak,”Tevrat Tesniye 7/ 16.
“Onları kasaplık koyun gibi ayır ve öldürme günü için onları hazırla.” (Tevrat-Yeremya. 12/3 )

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder