11 Şubat 2013 Pazartesi

TAHKİKİ İMAN -1-


Dursen Özalemdar
TAHKİKİ İMAN -1-
İman, lugat manası bakımından, bir şeye inanmak ve bir şeyi doğrulamak demektir. “Bu iş böyledir, şöyledir.” diye hüküm vermektir.
Din teriminde ise, yüce Allah’ın dinini kalb ile kabul edip, Resurullah Sallalahu aleyhi ve sellem’in bildirdiği şeyleri kesin olarak kalb ile doğrulamaktır.

İmanın aslı bu olmakla beraber bir engel hal bulunmadığı takdirde, kalb ile kabul edilip inanılan bu hükümleri dil ile söylemek ve şahadette (şahitlikte) bulunmak lazımdır. Çünkü inanılması gereken şeyleri kalb ile benimseyip kabul eden kimse, bunları dili ile söylemezse, onun iman durumu insanlar tarafından bilinmez, onun Müslüman olduğuna hükmedilemez.

Kalb ile doğrulamak, dil ile söyleyip ikrar etmekle meydana gelen imanla beraber, Namaz kılmak ve Oruç tutmak gibi ameller de gereklidir. Çünkü biz, bu görevleri yapmakla sorumluyuz. Bu görevleri yapmak imana kuvvet verir. İmanın kalbdeki nurunu çogaltır. İnsanı azabdan kurtarır. Yüce Allah’ın ihsan ve ikramlarına kavuşturur.

İman esasları olarak;  Yüce ALLAH’a, Meleklere,Allah’ın Kitaplarına,Peygamberlere, Ahiret gününe,Kaza ve Kadere iman etmek esastır. Bunları bilip kabullenmek imanın temel şartlarıdır. Onun için imanın şartları altıdır, denmiştir. Bunlara inanmak mecburiyeti vardır. Bunları doğrulamadıkça iman gerçekleşemez. Bunların herhangi birini inkâr etmek , insan’ı dinden çıkartır.
Biz bu imanımızı;  “AMENTÜ BİLLÂHİ…” sözlerini okumakla daima açıklıyor ve isbat ediyoruz. Bu sözleri okuyan şöyle demektedir.
“Ben Yüce Allah’a , O nun meleklerine, O’nun kitablarına, O’nun peygamberlerine, ahret gününe, kaderin (iyi ve kötü her şeyin yaratılışı) Allah’dan olduguna inandım. Öldükten sonra dirilip mahşerde  (hesab yerinde) toplanmak hakdır ve gerçektir . Şahitlik ederim ki, Allah’dan başka İlâh yoktur ve yine şahitlik ederim ki, Hazret-i Muhammed (sallalahu aleyhi ve sellem) O’nun kulu ve peygamberidir.

İslâm’ın şartları bu beş esas üzerine kurulmuştur. Şahadet sözünü getirmek. (Eşhedü en lâ İlahe illallah ve Eşhedü enne Muhammeden Resurullah,demek) Namaz kılmak,Zekat vermek,ramazan ayı oruç tutmak ve hac etmek” tir.

İşte bu beş şey İslâm’ın şartıdır. Bu şartları gözetip onları yerine getiren insan, İslâm şerefine ermiş, Müslüman rütbesini kazanmış olur.

“Eşhedü en lâ İlahe İllallah ve Eşhedü enne Muhammeden Abduhu ve Resuluhu, (Allah’dan başka İlâh olmadığına şahidlik ederim. Yine Muhammed’in –aleyhi selam’ın Allah’ın kulu ve elçisi olduğuna şahidlik ederim.” sözlerine, “KELİME-İ ŞAHADET “ denir. “La İlâhe İllallah, Muhammed’ün Resurullah” sözüne de “Kelime-i Tevhid” denir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder