9 Şubat 2013 Cumartesi

İSLÂM-I FOBİ

TEFEKKÜR         Dursen Özalemdar
İSLÂM-İ FOBİ
SİYONİZM’in kurduğu tuzaklardan biri de ONBİR EYLÜL,  Amerikada ki ikiz kulelerin BOMBALAN’ması olayıdır. BU TERTİP’İ İslâm’a mal eden, Amerikan’ın  SANAL ajanı, Bin Ladin’I, hikayesi ile eşleştirilen ve varlığı ile ölümü dahi bir muamma olan, senaryo ile İSLÂMAFOBİ (islâm’ Korkusu) batılı topluma işlenmiştir. Bu bahane edilerek İRAK’ın işgali, Birbuç milyon insanın katledilmesi,İrak ın soyulması, Kadınlara tecavüz edilmesi. Yakılıp yıkılması, BÖLÜNMESİ  olarak öne çıkartılan, SANAL İslâm ifobi ile, HİRİSTİYANİFOBİ  gerçeği ‘nin ortaya koydugu CİNAYET ve KATLİAMLAR ile ortada olduğudur. 
Amerika gibi 72,5 milletten oluşan, bir topluluk ve içindeki her türlü inanca yer veren hukukuna rağmen, İdare tarzına fiili müdahale olmamak şartı ile tanıdığı serbestlik’in yanı sıra, suçlara karşı tavizsiz kanunları, oradaki nizamı sağlamaktadır.

Evrensel HUKUKUN suçluyu cezalandıran, SUÇSUZU koruyucu olma kaidesi HAKKANİYET’I ortaya çıkarmıştır. Batı ve AB telkinleri ile, Hukuk adına hukuksuzlugun ortaya çıkardığı bir uygulama büyük bir yanıtılmanın  içinde oldugumuzu göstermektedir. Adli vakalardaki magdur tarafların isyan ve feveranlarında,  adaletin tecellisi yönünde bir arızanın oldugu seslendirilmesidir. 
Vukuatlar, Mahkemelerdeki dosyalar, Gözaltılar, Tutuklamalar ve Cezaevlerinin hacminin çok üstünde, mahkumlara mekan edinmesi,  bunun açık bir göstergesidir.

Bir vak’a asırlar boyu nakledilir. Fatih Sultan Mehmet Han, İstanbul’u feth ettiğinde, ZİNDANLARIN boşaltılması emrini verir. Buna rağmen üç Papaz ın zindandan çıkmakdıkları, orada kalmayı tercih ettikleri, haberi Sultan’a ulaşır.
Fatih ise, Hapisten çıkartılıp huzuruna getirilmeleri emreder. Papazlar görevlilerce huzura çıkartılır, Fatih sorar,Hapishaneleri boşalttım, Siz niçin çıkmassınız, dediğinde. Papazlar”Biz eski yönetimin (Bizans’ın) adaletsizliğinden dışarda kalmaktansa hücrede kalmayı tercih ettik. Onun için, böyle bir davranışta bulunuyoruz” derler. Fatih ise, -Size Ferman veriyorum. Mülkümü gezin, Çarşı pazarı gözleyin,Mahkemeleri takip edin, eğer bir adaletsizlik görürseniz yine istediğinizi yapabilirsiniz” teklifi ile, Papazları salarlar. Papazlar çarşı,pasan gezer, birçok mahkeme duruşmasını takip eder. Kadıların verdiği hükümleri gözlerler. Bursa’daki dava da; Osmanli tebasındaki bir vatandaş bir tarla satın almıştır. Aldığı tarlayı eşerken, BİR KÜP ALTIN çıkar, satın alan, satan şahsa giderek, Tarladan şu küp içinde altın çıktığını, bunun kendisine ait olmadığını söyleyerek,altınları satıcıya vermek ister. Satıcı ise; Ben tarlayı altı ve üstü ile sana sattım. Altınlar bana nasip değilmiş SENİNDİR diye kabul etmez. Alırsın, almazsın çekişmeye sebep olur. İş kadıya kadar intikal ettirirler. Kadı ise durumu dinler ve taraflara sorar. Sizlerin çocukları var mı. Satıcı bir kızı olduğunu, alıcı nın ise bir oğlu olduğu cevabı alınınca, Kadı o halde bu çocuklarınızı evlendirin. Bu küpü de onlara veriniz hükmünü verir.
Papazlar, Böyle Hak ve hukuku gözeten bir Millet ve buna göre de karar veren Kadıların olduğu memlekette, artık zindana girmemize gerek yok kararını vererek Fatih’e gözlemlerini anlatarak, görevlerine dönerler.

İslam düşmanlığını yaymaya çalışan, arka planında SİYONİZM’in oldugu günümüzde ,Amerika , İngiltere, Almanya ve Fransa ‘deki  bazı yöneticiler nezdinde görülen, bu faaliyetler,i kendi iç bünyemizi düzelterek, örnek yaşayışla ortaya çıkartarak kırmamız ın kaçınılmaz olduğudur.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder