17 Şubat 2013 Pazar

UHDUD VAK'ASI - Firavunun yaktırdığı 30 bin Mümin -3-

TEFEKKÜR
Dursen Özalemdar

UHDUD VAK’ASI (3)


Kadının bebegi dile gelip, “Anne sabret, sen hak üzerindesin “ demesi ve kadının FİRAVUNUN Rablık iddiasını ret etmesi üzerine ateşe atıldı. (Müslim Zühd l7. No 3005.4/2301. Tirmizi Tefsir 77 No.3340 5/437 Bunun üzerine, o sırada ateş yükselerek , yakılan müminleri özel localarında izleyen FİRAVUN ve avanesini kuşatarak hepsini helak etti. Bu olayda OTUZBİN müminin yakıldığı rivayet edilmektedir. KUR’AN-I KERİM - BURUÇ SURESİ Rahman ve Rahim olan Allah’ın ismiyle! 1-Burçlar (yüksek köşk gibi görünen on iki yıldız kümesi,gezegenler ve büyük yıldızlar) sahibi göğe yemin olsun 2-O söz verilen (kıyamet) gün (ün) e de. 3-O (gün)şahitlik yapacak olana da.(hakkında)şahitlik yapılacak olan a da (mahşer de) hazır bulunana da, (orada) görülecek olan (müthis ve ilginç olaylar) a da (andolsun ki) 4-Gebertilmiştir, /lânetlensin /halkı o hendeklerin; 5-O çok fazlaca yakılacak şeylere sahip (olup, içine atılan odunlar ve insanlarla dolu bulunan) ateşin (yakıcılar)ı: 6-Hani onlar onun etrafında oturucu kimselerdi. 7-Üstelik onlar müminlere yapmakta oldukları şeyi (hakkıyla icra ettiklerin) e dair (hükümdarın huzurunda birbirlerine) şahitlerdi. 8-O ( kâfirola)nlar bu (Müslüman) ların (hiçbir vasfını değil) ancak, O Aziz ve Hamid olan Allah’a (imanları) ( ndan ibaret en üstün vasıfları) nı beğenmemişlerdi. 9-O Zât ki, göklerin ve yerin mülkü sadece Kendisine aittir! Zaten Allah her şeye (hakkıyla şahitlik yapan bir) Şehid’dir. 10-O kimseler ki, inanan erkeklerle inanan kadınları (dinleri uğrunda, çeşitli eziyetlerle) sıkıntıya sokmuşlardı/YAKMIŞLARDIR/sonra da tevbe etmemişlerdir. Bu sebeple gerçekten de cehennem in türlü türlü) azab (lar) ı, özellikle onlar içindir.o çok yakıcı olan farklı bir) azap da sadece onlara aittir. 11-Süphesiz o kimseler ki; İman etmişlerdir ve salih amel işlemişlerdir.(ağaçlarının) altlarından surekli ırmaklar akmakta olan pek değerli cennetler sadece onlar içindir. İste sana! Ancak bu pek büyük kurtuluştur. 12-Gerçekten senin Rabbinin sertçe yakalaması elbette pek şiddetlidir. (SONU 4 bölümde)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder