9 Şubat 2013 Cumartesi

YAHUDİ VAHŞETİ -2-


TEFEKKÜR                                    
Dursen Özalemdar

YAHUDİ VAHŞETİ  -2—
OKUYUN ve SİZ KARAR VERİN

Yukarıda gördüğünüz  YAHUDİ’nin İNSANLIK DÜŞMANI yazılarını ihtiva eden  kitaptır. Yıllardır MİSYONER yayınları olarak Türkiye’nin gözbebeği İstanbul’da faaliyet gösteren bir firmanın ürünü olarak üretilmekte ve vitrinlerde teşhir edilmektedir.

Yahudi’yi üstün gösteren, diğer tüm milletleri “GOYİMLER “ (Yahudi olmayan,insan görünümdeki HAYVAN ) olarak  tarif eden, bunların MAL-CAN-IRZ NAMUS ve MUKADDESLERİNİ  YOK ETMEYİ AMAÇ EDİNEN yazılara havi bir kitaptır.  

Hıristiyanlığa yaptığı İHANETLERE rağmen, onu da kullanmak için, aynı kitabın içine Muharref İNCİL’ leri de ilave ederek, KİTAB-I MUKADDES ismi ile ortaya atılan manzumenin,  içerik bakımından İNSANLIĞA HUSUMETİ ‘ni ayet diye ortaya koyanların, akıl, adalet ve Din ile ne derece ilgileri olduğunun incelenmesi lazımdır.  

Mevcut yasalarımıza göre, Bir kısım insanı yüceltmek, bir kısmını yermek, iskence ile öldürme şekillerini tarif etmek ve tahrik etmeye matuf bir kitabın  İNSAN LIK ADINA YASAKLANMASI  LAZIMDIR.
Siyonizm in fikir babası, Ahad Ha’am Nietzche, Yahudilerin üstün ırk inancını şöyle ifade etmektedir. “Yaratılış merdiveninde farklı basamaklar olduğunu herkes doğal olarak kabul eder. Önce İnorganik nesneler, bitkiler ve hayvanlar alemi, sonra konuşan yaratıklar ve hepsinin üstünde Yahudiler” (Sources de la Pensee Jolve Contenporaine sf.49)

Bir evvelki yazımda sıraladığım, şiddet içeren, Yahudi’yi seçilmiş ve üstün bir kavim olarak gösteren, Diğer insanları “Goyim”, Hayvan olarak gösteren, yaşama hakkı tanımayan, öldürme, parçalama, göz,burun,kulak, kesme, hamile kadınların karınlarını  deşme, doğmamış çocukları kılıçlara geçirme gibi, vahşiyane emirlerle dolu, Tevrat’ın Tesniye- Yeremya- Hezekiel- Zekerya-Mezmurlar (Eski Ahit) ler bölümleri bu SAPIK görüşün belgeleridir.

Bu konuda meselenin içinde olan, Türkiye’deki  MASON Üstad-ı  Azam larından Hayrullah Örs, ün Tevrat içindeki tahrifatı –Musa ve Yahudilik kitabının 34-35 sayfalarında “Eski Ahid, özellikle Tevrat (Musa’nın 5 kitabı, Tekvin-Çıkış-Levililer-Sayılar ve Tesniye) Yahudiler ve Hrıstiyan larca, yakın zamana kadar Tanrı’nın, Musa ‘ya doğrudan doğruya yazdırdığı kitap olarak kabul edilmekte idi. Ama iki yüzyıldan beri yapılan incelemeler bunların çok yeni diyebileceğimiz zamanlarda yazıldığını ve çeşitli maksatlarla tarih boyunca değişikliklere uğratıldığını ispatlamıştır.”  

“Ben dedim; Siz İlahlarsınız ve hepiniz yüce olanın oğullarısınız. . . Kalk ey Allah ! Yeryüzüne hükmet !”(Mezmurlar 82/6-8-) da, kendini İlahlaştırmaya kadar,  SAPIKLIĞA giren Yahudi’ye tüm insanlık DUR DEMELİ ve gereken dersi vermeli,bu illetten kurtulmalıdır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder